Mobiliteitsbudget: Sociale partners zetten cash for car op de helling

De cash for car-regeling, waarbij werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor extra nettoloon, lijkt nog niet voor binnenkort. De sociale partners stelden gisteren bij de besprekingen immers hun veto.

Werkgevers- en werknemersorganisaties zaten de afgelopen dagen rond de tafel om zich te buigen over het plan dat werd uitgewerkt door SD Worx. Beide partijen willen echter vooral geen heilige huisjes slopen. Zo zijn de werkgeversorganisaties geïnteresseerd in de belangen van de auto-industrie, die voor een belangrijk stuk gedragen wordt door de bedrijfswagens. De vakbonden zijn dan weer niet akkoord met het principe van het extra nettoloon. Hier worden immers geen sociale bijdragen op betaald, waardoor de sociale zekerheid op de helling komt te staan.

De twee partijen kwamen uiteindelijk naar buiten met een compromis à la belge dat niet zo heel veel aan de huidige situatie verandert. Werknemers mogen hun bedrijfswagen aan de kant laten staan voor een mobiliteitsbudget, maar zijn hier niet toe verplicht. Met dat budget kan de werknemer bijvoorbeeld een abonnement voor het openbaar vervoer nemen of een fiets kopen. Enkel wat nadien van het budget overblijft, mag van de sociale partners uitbetaald worden. Daarbij komt nog dat er op die vergoeding ook de normale sociale bijdrage betaald zal worden.

Voorlopig is het is wel nog wachten op de precieze details van het akkoord. Zo is er nog niets geweten over het belastingtarief van het mobiliteitsbudget, de juiste omschrijving van mogelijke bestedingen en de eventuele bovengrens van een cash uitbetaling.

Open VLD wil door ondanks veto

Het veto van de sociale partners is wel een klap in het gezicht van de regering Michel, die met de cash for car-regeling bedrijfswagens van de weg wil halen om het fileprobleem op te lossen. Open VLD legt zich alvast niet neer bij de beslissing. U kon al bij ons lezen dat de partij geen ‘communistisch mobiliteitsbudget’ wil.

“Wij zetten door met ons plan’, verkondigt Kamerlid Egbert Lachaert in De Tijd. “We aanvaarden niet dat de sociale partners vanuit een soort onverklaarbaar conservatisme het omzetten van een bedrijfswagen in loon tegenhouden. Wie nee zegt tegen een bedrijfswagen, wordt daarvoor beloond met extra loon. Dat is de beste manier om onze mobiliteitsknoop te ontwarren.”

Of de andere regeringspartners daar ook zo over denken, is zeer de vraag. Vooral CD&V heeft zich in het verleden meermaals gelieerd aan de sociale partners en lijkt ook meer het idee van een mobiliteitsbudget genegen . Als de partij ook nu de werkgevers en –nemers volgt, brengt het zich in een lastig parket. Volgens Lachaert is bij de laatste begrotingscontrole vorige maand het cash for car-principe immers door alle partijen bevestigd. “En ik reken er dan ook op dat iedereen zich aan dat akkoord houdt”, besluit het kamerlid.

#Business Driver #Fleet Management #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending