Mobiliteitsfederaties: “aanpak regering is doodsteek voor plug-in hybrides”

Gisteren kon u op FLEET.be lezen dat de overheid de strijd aanbindt tegen de zogenaamde valse hybrides. Volgens TRAXIO, FEBIAC, RENTA en BFFMM gooit de regering hiermee echter het kind met het badwater weg.

“De potentiële doodsteek voor deze technologie”, zo omschrijven de mobiliteitsfederaties het idee van de regering om de fiscale regelgeving rond (plug-in) hybrides aan te passen. Plug-in hybrides zouden hun fiscaal gunstige behandeling verliezen indien hun elektrisch rijbereik te beperkt is in verhouding tot hun massa. Nochtans is het segment in opgang. Hybride voertuigen maken vandaag 4,3 % uit van de automarkt en kenden het afgelopen 4 jaar een groei van gemiddeld 35 % per jaar.

“De boodschap die vandaag gegeven wordt, staat haaks op eerder geuite ambities om zo snel mogelijk richting elektrisch rijden te evolueren” stelt Luc Bontemps, Afgevaardigd Bestuurder van FEBIAC. “De zeer grote investeringen die de automobielbranche doet in schone technologie, verdienen aandacht en aanmoediging, ook op fiscaal vlak. Aan het stop-en-gobeleid van vandaag heeft niemand iets.”

50km elektrisch onvoldoende?

Miel Horsten, voorzitter van RENTA, dat zich eerder al uitliet over deze materie, hekelt vooral de fiscale wispelturigheid waarmee de regering bedrijven en bestuurders opzadelt: “In plaats van een steekvlampolitiek te voeren waarbij bepaalde technologieën die als schoon werden beschouwd, plotseling in vraag worden gesteld, roepen wij de overheid op om samen met ons een duidelijk fiscaal vergroeningstraject af te spreken met een geleidelijke overgang naar duurzamere oplossingen.”

De grootste kritiek vanuit regeringshoek op de populaire stekkerhybrides (47 % van de in 2017 ingeschreven hybrides is er een) is dat deze nauwelijks opgeladen worden en dat ze te weinig autonomie hebben. En vooral dat laatste is onterecht volgens de mobiliteitsfederaties. Een meerderheid van de Belgen rijdt immers minder dan 50 autokilometers per dag. Met een plug-in hybride pendelen dus veel mensen probleemloos elektrisch van en naar het werk, waar steeds meer werkgevers trouwens oplaadmogelijkheden voorzien. En als dat niet kan, maken ze nog altijd een verschil wanneer ze ingeschakeld worden in de steden, daar waar de luchtkwaliteit het slechtst is. Elektrische auto hoeven dus geen honderden kilometer rijbereik te hebben om een wezenlijk verschil te kunnen maken volgens TRAXIO, FEBIAC, RENTA en BFFMM.

Cruciale rol in car policy

Daarenboven zijn ze een gedegen tussenstap richting een vergroening van de wagenparken. “Klanten twijfelen vandaag over welke de beste keuze is voor hun nieuwe auto. Daarbij groeit de reflex om een zo milieuvriendelijke keuze te maken”, stelt Carl Veys, voorzitter van TRAXIO. “Hybride voertuigen en plug-in hybrides zijn vandaag een marktsegment in ontwikkeling dat echt nog een steuntje in de rug verdient. Uit de eerste resultaten van het platform elektrische bedrijfsvoertuigen (PEB) blijkt dat hybrides (PHEV) ook voor professionele veelrijders voor een aantal jaren een gedegen tussenoplossing is in de vergroening van de bedrijfsvloten en mede het duurzaamheidsbewustzijn bij de chauffeur en directies doet groeien.”

Ook de BFFMM, de Belgische Federatie van Fleet en Mobiliteits Managers, sluit zich hierbij aan bij monde van haar voorzitter Luc Pissens. Stekkerhybrides zijn immers belangrijk voor de sector, daar 94% staat ingeschreven op naam van een bedrijf: “Echte plug-in hybrides hebben in de transitie hun rol te vervullen, zowel naar bewustwording als naar vergroening van de bedrijfsvloten. Heldere afspraken in de carpolicy rond verplicht laden van plug-ins helpt om op bedrijfsniveau verlaagde CO2-uitstoot en verlaagd brandstofverbruik te realiseren.”

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!