Mobility as a Service (MaaS) in Gent: de auto verzoenen met alternatieven

Gedurende twee en een halve maand hebben een aantal proefpersonen de applicatie MaaS uitgeprobeerd en geëvalueerd in Gent. MaaS staat voor Mobility as a Service en de bedoeling van het proefproject was om na te gaan of je met één smartphone applicatie die verschillende mobiliteitsaanbieders integreert, het gebruik van de privé-auto kan verminderen door meerdere alternatieven te combineren.

MaaS is een initiatief van mobiliteitsorganisatie Touring, in samenwerking met de stad Gent en de UGent. Leider van het proefproject is Prof. Dr. Frank Witlox van UGent. Na de evaluatie van het project en mits nog wat aanpassingen, is het de bedoeling om het uit te rollen op grotere schaal en in andere steden.

Mobiliteitsbudget

Prof. Witlox UGent

Het proefproject MaaS ging van start op 18 april en liep tot 30 juni. Een 100-tal testpersonen werden opgedeeld in drie groepen met een maandelijks mobiliteitsbudget van 150, 250 en 350 euro per maand. Het project werd wetenschappelijk begeleid door de UGent met het accent op gedragswijziging en operationele kwaliteit van de app en de diensten.

Prof. Witlox en zijn team van vorsers stelden zich aan het begin de vraag: Hoe kunnen we de weggebruiker een handje helpen om meer beroep te doen op andere verplaatsingsvormen dan de auto? Welke mobiliteitsdiensten zijn daarvoor nodig en op welke manier kunnen we ze bereiken?

Complementair maar niet vervangend

Bij Touring is de algemene teneur na het proefproject positief met enkele kanttekeningen.

“De MaaS-applicatie is complementair, maar vervangt de privéauto niet. Maar dankzij een ter beschikking gesteld mobiliteitsbudget wordt er wel veel meer gebruik gemaakt van deelauto’s en deelfietsen en openbaar vervoer”, zegt woordvoerder Danny Smagghe van Touring. “Het opzet voor multimodale verplaatsingen via de MaaS applicatie, is hiermee geslaagd. Hoewel het noodzakelijk is om verder te perfectioneren, onder andere met de toevoeging van een multi-modale routeplanner. Mooi meegenomen is wel het feit dat het aantal gereden kilometers met de privé-auto sterk daalde bij de proefpersonen.”

Stadsbewoners belangrijkste doelgroep

Dankzij dit project hebben we een tendens tot gedragsverandering kunnen waarnemen zegt Professor Witlox. “Terwijl de privéauto vooral werd ingeschakeld voor langere verplaatsingen, ging men voor de overige verplaatsingen al sneller een beroep doen op een deelauto of het openbaar vervoer. Het feit dat mensen door het gebruik van MaaS gaan nadenken over hun verplaatsingsgedrag heeft dus een belangrijk neveneffect. Het gaat veeleer om korte verplaatsingen, hetgeen ons doet besluiten dat de doelgroep voor MaaS eerder stedelingen zullen zijn”.

Kinderziektes

“De applicatie zelf werd als bevredigend geëvalueerd, alhoewel er nog wat technische kinderziektes waren. Zo zullen we moeten zorgen voor een eenvoudiger consultatie van het mobiliteitsbudget en een snellere afhandeling van de betalingen via de app”, zegt Danny Smagghe.

“En er is ook een algemene vraag naar de introductie van een multimodale routeplanner om een vlekkeloze verplaatsing te kunnen plannen, want nu verspeelt men veel te veel tijd daarmee, terwijl een dergelijke app het leven juist een stuk eenvoudiger moet maken.

Per type verplaatsing kiest men zijn mobiliteitsoplossing. Om op stap te gaan, genoot de taxi bijvoorbeeld de voorkeur en voor multimodale verplaatsingen ging het vooral om bus in combinatie met fietsdelen”. Hoewel de meeste deelnemers tevreden waren over het aanbod aan mobiliteitsdiensten, is Touring ervan overtuigd dat er meer leveranciers moeten worden op aangesloten. “Dat is een uitdaging voor de verdere ontwikkeling van MaaS. Van de in deze test opgenomen leveranciers bleek 86% tevreden te zijn over deze test”.

Marktintroductie in maart 2018

Danny Smagghe, Touring

Touring is alvast van plan om na de finetuning MaaS aan te bieden als een commercieel product in het eerste kwartaal van 2018. En dat over een groter grondgebied dan enkel Gent, en met een ruimer aanbod aan mobiliteitsleveranciers. Tenslotte is het de bedoeling van Touring om het project snel uit te breiden naar andere steden en ook mensen te bereiken die nog niet bewust omgaan met hun verplaatsingsgedrag.

Danny Smagghe: “We gaan dat doen in de vorm van B2B2C, Business to Business to Consumer. Het zal een aanbod naar bedrijven toe zijn, die het dan aan hun werknemers kunnen aanbieden.”

#Auto #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending