N-VA: geen taboes maar ook geen duidelijke mening


De voorzitter van de N-VA, Bart De Wever, was formeel toen de regering Michel van start ging: “Ik heb geen taboes, behalve de bedrijfswagens. De regering-Di Rupo heeft de spelregels en cours de route gewijzigd, ik wil de mensen geen tweede keer foppen.”

De N-VA heeft ondertussen woord gehouden. Een grote hervorming van het statuut rond de bedrijfswagen zal er allicht niet komen met de Vlaamse nationalisten. De N-VA herinnert er ons nog eens aan dat de bedrijfswagen zijn hoge vlucht begon in de regering Dehaene in de jaren ’90 ter compensatie van de loonstop. Een ideale constructie vindt men het niet maar door in te grijpen zou de kloof in de loonkost weer groter worden.

Voor de N-VA is de een aanpak van de bedrijfswagen alleen een optie binnen een grotere fiscale hervorming waarbij de loonlasten verder verlaagd worden. Ze zijn ondertussen wel bereid om kleine aanpassingen te doen, zoals een aanpassing van de berekening VAA met daarin een extra parameter fijn stof. N-VA zit daarmee op dezelfde lijn als coalitiepartners CD&V en Open VLD.

Mobiliteitsbudget: onderhandelingen afwachten

Als het gaat over een echt mobiliteitsbudget – wat men ook wel een virtueel budget noemt – en een cash-for-car scenario blijft N-VA op de vlakte.

Ze zijn niet principeel voor of tegen het ene of het andere maar denken wel dat cash het zal halen binnen de regeringsonderhandelingen. Het virtueel budget zou wel belast worden als een bedrijfswagen (een soort VAA) maar over het fiscale statuut of de budgetaire haalbaarheid van het cash-verhaal wordt met geen woord gerept.

De N-VA maakt zich overigens ook zorgen over de budgetaire haalbaarheid van een mobiliteitsbudget. Als werknemers hun mobiliteitsbudget verdelen over een kleinere bedrijfswagen en andere vervoersmodi, zullen ze minder VAA betalen op die bedrijfswagen en bovendien zijn die andere vervoersmodi lager belast. Zo zou de overheid inkomsten mislopen. Officieel luidt het: “Voorzichtigheid is geboden, de overheid wil en kan niet nog meer subsidiëren.” Volgens de NV-A zal in eender welk scenario het impact op het aantal voertuigen op de weg zeker niet groot zijn.

Hier en daar wordt -20% gefluisterd maar N-VA wil zich duidelijk niet op dat cijfer vastpinnen. Men gaat er van uit dat zelfs een bedrag dat een bedrijfswagen financieel volledig compenseert in veel gevallen niet genoeg zal zijn omdat mensen nu eenmaal het gemak van een (geleasde) bedrijfswagen verkiezen.

Fiscaliteit

Als het gaat om de fiscaliteit rond de bedrijfswagen, heeft N-VA momenteel dus geen plannen. Maar ze hebben wel mee de verlaagde aftrek op tankkaarten mee goedgekeurd. Volgens de N-VA is dat niet meteen een revolutionaire maatregel en zal het impact ervan klein zijn. Het impact is trouwens voor de werkgevers en om dat te compenseren blijft N-VA voorstander van een verlaging van de vennootschapsbelasting. Of ze dat erdoor krijgen in een regering waarmee ze voortdurend in de clinch gaan met de CD&V, blijft maar de vraag.

Als het gaat om de kilometerheffing, wat in se een ecofiscale maatregel is gelardeerd met een mobiliteitssausje, is de N-VA helemaal voor.

De partij stond ook al achter de vergroening van de autofiscaliteit in Vlaanderen. Elektrische auto’s wil de N-VA in de toekomst geen volledige vrijstelling van belasting geven. Volgens de Vlaams nationalisten is dit niet de meest kostefficiënte maatregel voor vergroening. De subsidiëring van de elektrische wagen is een vrij hoge kost voor een kleine daling van de CO2 en bovendien hebben ze geen invloed op de congestie omdat ze ook in de file staan.

De kilometerheffing komt er evenwel niet meer deze legislatuur omdat er nog teveel studiewerk nodig is over de haalbaarheid. Men is het er binnen de partij wel al over eens dat het extra geld dat binnenkomt van de buitenlanders geïnvesteerd moet worden in mobiliteit of een verlaging van lasten op arbeid.

“De stal eens goed uitmesten bij de NMBS”

In België heerst momenteel het principe van de basisbereikbaarheid. Maar dat betekent ook dat veel bussen leeg rijden in dun bevolkte gebieden. De N-VA wil naar een beleid dat meer vervoer op maat brengt (bvb taxicheques, belbussen, …) en wil ook een betere ontsluiting van bedrijventerreinen door het openbaar vervoer.

Picture: SNCB/NMBS

Voorts toont de N-VA zich ambitieus op alle vlakken. Men wil wel investeren in weginfrastructuur (Oosterweel, o.a.) maar men is er zich ook van bewust dat dit een aanzuigeffect zal hebben voor nog meer auto’s. Daarom kan alleen een totaalbeleid soelaas brengen: meer openbaar vervoer, meer missing links die worden opgelost, meer fietsostrades, maar ook zaken zoals telewerken zouden de mobiliteitsknoop op termijn moeten ontwarren.

Een pittig detail: de NMBS krijgt een veeg uit de pan. De Vlaams Nationalisten zijn  nooit fan geweest van de Belgische spoorwegen en hebben al enkele keren geopperd dat men ze best kan regionaliseren. Met een niet te mis te verstane quote zoals “de stal eens goed uitmesten bij de NMBS” is alles gezegd …

 

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!