"MOBILITEIT" NEWS

Column: Rekeningrijden = rekening plunderen ?

Mobiliteit  De overheid voert in dit land al jarenlang een halsstarrig openbaar vervoer beleid als voornaamste wapen tegen de dijkbreuk van files. Het enige probleem is: voor zowat één op de twee pendelaars is dat openbaar vervoer geen alternatief.

Een nieuwe kijk op onze mobiliteit

Mobiliteit  De opkomst van de elektrische aandrijving zal een verandering teweegbrengen in onze kijk op de mobiliteit in het algemeen en de auto in het bijzonder. Nieuwe verplichtingen, maar ook nieuwe mogelijkheden voor de ingenieurs en designers. De weg ligt open…