Nieuwe auto’s worden steeds zuiniger

CO2 maandelijksIn september is de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw ingeschreven personenwagens voor de tweede opeenvolgende maand onder de 120 g/km uitgekomen (119,35 om precies te zijn). De continue daling van de voorbije jaren blijft zich dus voortzetten en het is voor de eerste keer dat 2 opeenvolgende maanden lager zijn dan 120 g/km. In december 2011 gebeurde dit ook al eens eenmalig, maar was toen te wijten aan de afschaffing van de ecopremie voor zuinige voertuigen op 1 januari 2012, wat leidde tot een “rush” op dergelijke voertuigen.

Europa bepaalt dat de gemiddelde CO2-uitstoot voor nieuw ingeschreven wagens tegen 2015 op 130 g/km moet liggen en tegen 2020 op 95 g/km. Dit zet de autoconstructeurs aan om steeds zuinigere auto’s op de markt te brengen. De invloed van de Europese regelgeving op de zuinigheid van de wagens is duidelijk:

In 1995 bedroeg de gemiddelde CO2-uitstoot nog 186 g/km terwijl in 2013 het gemiddelde was gedaald tot 124 g/km. Voor 2014 zal het gemiddelde rond 122 g/km uitkomen.

België doet het iets beter dan het Europese gemiddelde: 124 g/km in 2013 t.o.v. 127 g/km voor heel Europa.

Het verschil tussen de diesel- en benzinewagens blijft wel significant. In september stootte een nieuw ingeschreven dieselwagen gemiddeld 117 g CO2 uit per km, terwijl dit voor een benzinewagen 126 g was.

Het is wel belangrijk erop te wijzen dat de CO2-waarden de officiële waarden zijn, gemeten op testbanken in een laboratorium en niet op de openbare weg.  Het voordeel van deze methode is dat de emissies objectief vergeleken kunnen worden tussen de verschillende voertuigmerken en –modellen, maar deze “laboratoriumwaarden” komen niet echt overeen met de werkelijke verbruikscijfers in het dagdagelijkse verkeer. Hier zijn de waarden soms een heel stuk hoger. Daarom werkt Europa ook aan een nieuwe testmethode om realistischere uitstootwaarden te bekomen, meer in lijn met het dagdagelijkse verbruik.

CO2 evolutie

De evolutie van de maandelijkse CO2-uitsoot, maar ook andere maandelijkse of trimestriële mobiliteitsindicatoren kunt u online raadplegen op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer: http://www.mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/cijfers/indicatoren/

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Tags: Auto