Nieuwe regeling van de BTW aftrek voor bedrijfswagens

Bedrijfswagens en btw: fiscus schept duidelijkheid, maar haalt tientallen miljoen extra op bij ondernemingen

Op 1 januari 2013 treedt de langverwachte nieuwe btw-aftrekbeperking voor bedrijfswagens in voege. De rondzendbrief terzake werd gisteren gepubliceerd. Ondernemingen krijgen vanaf volgend jaar een duidelijk juridisch kader, zonder de nieuwe regeling retroactief te moeten toepassen. De huidige btw-aftrek van 50% blijft namelijk nog tot eind dit jaar van kracht.

Deze forfaitaire aftrek gaat ervan uit dat een bedrijfswagen voor de helft gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden, ongeacht de werkelijke verhouding beroeps-/privégebruik. Dat strookt vaak niet met realiteit, maar straalt wel van eenvoud voor ondernemingen.

De fiscus wenst echter een systeem dat nauwer aansluit bij het werkelijk beroepsgebruik van de bedrijfswagen. De bepaling van dat werkelijke beroepsgedeelte bij bedrijfswagens is natuurlijk complexer en leidt tot administratieve rompslomp voor ondernemingen. Daarom staat de fiscus, naast het bijhouden van een rittenadministratie per wagen (via logboek of geautomatiseerd), toch nog 2 forfaitaire methodes toe in de nieuwe regeling:

  1. Forfait voor privégebruik: hier wordt het niet aftrekbare btw-gedeelte berekend als volgt: % privé =[(woon-werkafstand x 2 x 200 werkdagen) + 6.000 privé-km]x100, te delen door het totaal aantal gereden km.
  2. Algemeen forfait: dit werd vastgelegd op 35% beroepsgebruik. Ondernemingen die hiervoor kiezen, moeten dit algemeen forfait echter verplicht toepassen voor een periode van 3 jaar, voor hun ganse wagenpark én voor zover dat wagenpark minstens 4 wagens telt. Deze methode kan dus niet gecombineerd worden met de andere twee methodes.

Het goede nieuws is dat de btw-aftrek nog steeds op forfaitaire wijze kan bepaald worden, maar tegelijk plafonneert de fiscus het aftrekpercentage op 50%, zelfs al blijkt dat het beroepsgedeelte hoger ligt dan 50%… Nochtans zijn er behoorlijk wat gebruikers die meer dan de helft van de tijd professioneel gebruik maken van hun voertuig, denk maar aan verkopers en handelsvertegenwoordigers die gedurig onderweg zijn. Het nadeel van de oude regeling voor die mensen sluipt met andere woorden via een achterdeur de nieuwe regeling binnen. De inconsistentie van het 50%-plafond wordt nog duidelijker als men weet dat dit niet geldt voor o.a. bestelwagens.

Enerzijds is FEBIAC tevreden dat ondernemingen kunnen kiezen tussen een rittenregistratie en forfaitaire methode, maar betreurt anderzijds dat de btw-aftrek voortaan nog hoogstens 50% mag bedragen, terwijl vroeger 50% de algemene regel was. FEBIAC stelt zich dan ook vragen bij het artikel die de btw-aftrek specifiek voor bedrijfswagens beperkt, en zal laten onderzoeken of dit niet in strijd is met de regel dat de btw-aftrek is toegestaan in verhouding tot het effectieve beroepsgebruik, zonder hiermee evenwel de mogelijkheid van de forfaitaire methodes uit te sluiten.

Tot slot zal de nieuwe regeling in de praktijk wellicht zorgen voor een kostenverhoging, eerste berekeningen houden het op om en bij 0,7% per jaar per bedrijfswagen. Toegepast op een park van enkele honderdduizenden bedrijfswagens, zorgt dit wel voor extra inkomsten voor de fiscus ten belope van enkele tientallen miljoenen…

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending