Nieuwe WLTP-testprocedure binnenkort in voege

Vanaf september 2017 begint een transitieperiode waarbij in de showrooms voertuigen die volgens WLTP (voor nieuwe homologaties) werden gehomologeerd en voertuigen die volgens de oude NEDC-cyclus werden getest (deze mogen nog verkocht blijven worden), naast elkaar zullen staan.

De nieuwe test moet de verouderde NEDC-cyclus vervangen. De nieuwe WLTP-test wil nauwer aansluiten bij de verkeersomstandigheden en de technologie van vandaag. De nieuwe test is daarom bijvoorbeeld langer, kent pittigere acceleraties en een hogere gemiddelde snelheid dan de huidige NEDC.

Doordat in de showroom voertuigen zullen aangeboden worden die volgens 2 verschillende cycli getest zijn, dreigt er verwarring bij de consument. Duidelijke informatie is daarom een must.

ACEA heeft een specifieke website in het Engels ontwikkeld om de invoering van de nieuwe testcyclus te begeleiden. U kunt deze consulteren via http://wltpfacts.eu/.

Ook FEBIAC werkt voor haar leden aan een specifieke communicatietool. Deze zal binnenkort in het Nederlands en het Frans voor hen beschikbaar zijn.

Tags: Auto