OESO heeft bedrijfswagen weer in het vizier

parking

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft een nieuw rapport gepubliceerd over de economische perspectieven van België. Ons land krijgt goede punten voor de tax shift die door de regering Michel werd doorgevoerd. Idem dito voor de maatregelen die België genomen heeft om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. “Maar de emissies van huisvesting en transport blijven erg hoog”, klinkt het bij de OESO.

“Genereuze fiscale behandeling”

Net zoals in de vorige studies heeft de OESO ook deze keer geen goed woord over voor wat het de “genereuze fiscale behandeling van de bedrijfswagen” noemt. De organisatie ziet dan ook maar één mogelijk scenario: “Het verminderen van de subsidies aan de transportsector (nvdr: en daarmee bedoelen ze ook de bedrijfswagens) en rekeningrijden kunnen helpen om de uitstoot van het transport terug te dringen en de luchtkwaliteit in de steden te verbeteren.

Professor Michael Dooms van de leerstoel “The Company Car debate and beyond” had het eerder al over de gekleurdheid van dergelijke onderzoeken. 

Tags: Fleet