Onder de 1 kWh per 100 kg kost uw plug-in hybrid een fortuin (UPDATE)

Dat de federale regering de “fake hybrids” wil aanpakken, kon u hier al lezen. Tot nog toe genieten deze voertuigen van een fiscale aftrekbaarheid tussen de 90 en 100% en een voordelig VAA. Maar die tijd is weldra voorbij. Ziehier hoe de vork aan de steel zit …

1kWh/100 kilo … of 0,6?

De Tijd berichtte hierover vandaag maar volgens onze bronnen gaat het om achterhaalde informatie.

In de jongste versie van het voorontwerp van wet (die kan nog veranderen), is het de verhouding tussen de energiecapaciteit van de batterij (in kWh) en het gewicht van de wagen die als parameters dienen voor de berekening. Die verhouding moet minstens 1 kWh/100 kg zijn. Een SUV van twee ton moet bijvoorbeeld een batterijcapaciteit hebben van 20 kWh om nog van de fiscale aftrekbaarheid te genieten.

Is die verhouding lager dan 1 kWh/100 kg, dan wordt de CO2-uitstoot van de verbrandingsmotor van hetzelfde model (met dezelfde brandstof als de hybride versie) gebruikt als berekeningsbasis voor het VAA.

Bestaat er geen versie met een verbrandingsmotor (zoals bijvoorbeeld bij de Toyota Prius en Hyundai Ioniq), dan wordt de emissiewaarde vermenigvuldigd met 2,5. Dit zou tot gevolg hebben dat de fiscale aftrekbaarheid drastisch vermindert en de VAA gevoelig stijgt.

Niet onbelangrijk: het gaat hier alleen om de plug-in hybrides die geviseerd worden.

De wetgever behoudt het recht om deze coëfficiënt naar beneden toe aan te passen tot 0,6 kWh. Maar daarover is er momenteel nog geen uitsluitsel. Het gemiddelde van alle plug-in hybrides op de markt bedraagt momenteel 0,5 kWh/100 kg. Wat uiteindelijk een positieve noot is omdat de fiscale penalisering dan minder groot is. Bovendien kan de technologie de komende jaren ook nog zijn inbreng doen door de energiecapaciteit van de batterijen te verhogen.

Veel voertuigen betrokken

Voordien ging men ervan uit dat alleen de grote SUV’s zoals de Porsche Cayenne en de BMW X5 gepenaliseerd zouden worden. Maar nu blijkt dat ook de ‘kleinere’ modellen zoals de BMW 2 Reeks Active Tourer en de Golf GTE de ratio van 1 kWh/100 kg zullen halen. Een beetje jammer dus dat men familiewagens die door hun efficiëntie echt wel een milieuvriendelijk alternatief zouden zijn voor de thermische versies mee in de ban worden geslagen.

Een voorbeeld: het VAA van een BMW X5 hybrid (79 gr) met een cataloguswaarde van 75.000 euro bedraagt momenteel 215 euro bruto per maand. Dat zou met de nieuwe regelgeving 691 euro per maand worden.

Wanneer?

De nieu­we re­gels zou­den gel­den voor auto’s die vanaf vol­gend jaar wor­den ge­kocht, maar wor­den pas vanaf 2020 toe­ge­past. Overigens gaat het nog steeds om een voorontwerp van wet, dus wijzigingen zijn nog altijd mogelijk.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!