Opel verwerpt opnieuw met klem de aantijgingen van de VRT nieuwsdienst

Opel-Zafira-Tourer-270496-mediumVia een persbericht ontkent Opel ten stelligste de aantijgingen van de Belgische tv-zender VRT over de emissies van de Opel Zafira Tourer en de specifieke beschuldiging dat Opel in het geheim software-updates doorvoert met als doel de emissiewaarden van deze voertuigen te wijzigen. Deze nieuwe reportage is een vervolg op de beschuldigingen die de VRT al uitte tijdens het Autosalon in Brussel. Opel ontkende toen al in alle toonaarden, net zoals de Opel Dealer Vereniging.  Kris Peeters, Minister van Werk, Economie en Consumenten, gaf prompt de opdracht van de diensten van de FOD Economie om een onderzoek in te stellen bij Opel Belgium en zijn dealers om klaarheid te brengen rond de twijfels verschenen in de pers.

Lees hier het opiniestuk van de redactie van FLEET en FLEET.be : Operatie beschadiging

Opel maakt in zijn officiële reactie brandhout van zowel de journalistieke methodes als de resultaten:

“Op basis van eerdere testresultaten was reeds duidelijk dat deze opnieuw geformuleerde aantijging elke grond mist. De nieuwe testen, die door de VRT geïnitieerd werden, gebruiken testcycli en testparameters die afwijken van de gestandaardiseerde certificatietesten. ‘Emissions Analytics’, die de testen uitvoerde, verklaart zelf op pagina vier van hun rapport dat de uitgevoerde metingen “niet precies beantwoorden aan het proces voor typegoedkeuring”. Dit betekent dat de testen weinig gemeen hebben met de officiële testen. Derhalve zijn noch de vastgestelde emissiewaarden, noch hun relatieve verschillen van enig belang en ontbreekt het de algemene conclusies aan wetenschappelijke objectiviteit. Samengevat, zoals nu voorgesteld, ondersteunen noch de vastgestelde emissiewaarden, noch de relatieve verschillen de conclusies van ‘Emissions Analytics’ en de aantijgingen van de VRT. We hebben een veelheid aan vragen naar de VRT gestuurd om verduidelijking te krijgen over hun aanpak. Tot nu toe hebben we geen antwoord ontvangen. Het behandelen van een dergelijk complex onderwerp als NOx en CO2-metingen in reële omstandigheden op een dergelijk onwetenschappelijk niveau geeft alleen maar aanleiding tot onzekerheid bij de klanten en bij het publiek. Het rapport wijst alleen op de algemeen bekende en onderschreven verschillen tussen de prestaties van voertuigen tijdens de huidige labo-emissietest, die dringend toe is aan hervorming, en tijdens testomstandigheden op de weg. De introductie van de RDE-testcyclus (Real Driving Emissions) volgend jaar is een begin in het wegwerken van deze verschillen, maar er is werk aan de winkel voor de regelgevers om de randvoorwaarden te bepalen voor de testen.

Opel/Vauxhall is actief betrokken bij deze problematiek. Wij zijn ervan overtuigd dat de auto-industrie het vertrouwen dient te herwinnen door het vergroten van de transparantie naar klanten en overheden. Het bedrijf heeft belangrijke stappen in die richting gezet.

Zoals aangekondigd op 15 december 2015 en meer in detail toegelicht op 1 april 2016, start Opel/Vauxhall in augustus met een initiatief om de NOx-uitstoot van SCR-toepassingen (Selective Catalytic Reduction) in dieselvoertuigen te verbeteren. Dit is een vrijwillige en eerste, vroege tussenstap op weg naar de RDE-wetgeving die van kracht wordt in september 2017.”

 

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!