Open brief aan de regering Michel: een CEO verdedigt de plug-in hybride !

Mijnheer de Minister,

Paul de Gheldere, CEO NETikA

Onlangs hoorden wij geruchten over een aangekondigde belasting op zogenaamde “valse plug-in hybrides (PHEV)”.

Omdat ik over informatie beschik gebaseerd op reële gebruiksomstandigheden, stuur ik bij deze graag een aantal gegevens die – hopelijk – nuttig kunnen blijken bij uw besluitvorming.

De ervaring van NETiKA *

Bij NETiKA in Waver hebben we onlangs beslist om diesel de rug toe te keren en te investeren in een vloot van 27 “Plug-In Hybride” BMW’s 225xe en 4 “zuiver elektrische” BMW’s i3, die allemaal dit jaar zijn geleverd.

Onze nieuwe fotovoltaïsche installatie (100 kWc) laadt onze vloot elke dag op, en elke bestuurder van een plug-in hybride wagen krijgt dus dagelijks een volledige laadbeurt voor zijn batterij, waarmee hij of zij 32 reële kilometers “op zonne-energie” kan rijden.

Als we ons baseren op een totaal van 220 dagen laden op kantoor per jaar (of een laadbeurt thuis voor wie niet naar kantoor komt), dan hebben we het over 7.040 kilometer per auto op energie uit zonlicht … met een uitstoot van 0 gram CO2.

Op basis van een gemiddelde van 25.000 kilometer per jaar en per bestuurder komt het er dus op neer dat 28 procent van die afstand wordt gereden zonder enige vervuiling als gevolg van uitlaatgassen. Dat loopt zelfs op tot 35 procent voor wie 20.000 kilometer per jaar rijdt. En dat percentage komt nog hoger uit, tot zelfs meer dan 50 procent, voor wie overdag op kantoor laadt en ’s avonds thuis, maar ook voor die werknemers die nog minder kilometers rijden.

Wij zijn trots dat we met deze cijfers effectief onze bijdrage kunnen leveren aan een betere luchtkwaliteit en een verlaging van de CO2-uitstoot.

“In de stad en in de agglomeratie” *

Voor een zo groot mogelijke efficiëntie vragen we onze bestuurders bovendien dat ze deze 32 elektrische kilometers voorbehouden voor hun verplaatsingen in de stad en de rand (door op dat moment voor de zuiver elektrische rijmodus te kiezen), want net daar moeten we vermijden om uitlaatgassen en fijnstof als gevolg van het remmen uit te stoten.

En dan komt de elektromotor volledig tot zijn recht. Hij verbruikt namelijk erg weinig bij lage snelheden en telkens je vertraagt of “remt”, wordt hij ingezet als een “generator” die elke keer de batterij een beetje laadt en tegelijk remslijtage en dus de verspreiding van fijnstof sterk beperkt.

Omgekeerd weet iedereen dat een verbrandingsmotor veel energie verslindt wanneer hij in de stad wordt ingezet.

Het elektrische gedeelte van een plug-in hybride wagen is dus ideaal voor gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, net daar waar we vervuiling willen vermijden.

Omgekeerd komt de verbrandingsmotor tot zijn recht op de snelweg, want bij een constante snelheid (90-120 km/h) haalt hij zijn beste rendement, terwijl een elektromotor boven de 90 km/h en bij een constante snelheid (zonder te remmen) net meer begint te verbruiken.

“De plug-in hybride: de ideale compromis” *

Bij NETiKA halen onze plug-in hybrides verbruikscijfers van minder dan 6 l/100 km aan benzine, wat ons dus bevestigt in onze keuze om diesel de rug toe te keren. Bovendien kunnen wij dankzij het NEOFLEET-systeem onze laadbeurten op zonne-energie beheren, thuislaadbeurten terugbetalen en de operationele kost (TCO) van elke auto opvolgen. Dat vergemakkelijkt het leven van de fleet manager aanzienlijk.

Om die reden is een dubbele motorisering in een plug-in hybride voertuig volgens ons HET ideale compromis op het vlak van efficiëntie, wanneer je een zo laag mogelijke vervuiling wil combineren met een zo hoog mogelijk rendement. Het maakt ook dat we niet afhangen van de elektriciteit, aangezien het niet om zuiver elektrische auto’s gaat.

Wat is dan de bedoeling van dit wetsvoorstel dat zogenaamde “nep-hybrides” wil belasten?

Als we als voorbeeld de constructeur BMW nemen, dan zien we dat al zijn plug-in hybride modellen van de 2-, 3-, 5- en 7-Reeks (of zelfs de i8) in zuiver elektrische modus 25 tot 35 reële kilometers halen. Daarmee verminderen ze de vervuiling in de stad en respecteren ze de COP21-doelstellingen.

Viseert het project van de regering dan de meest “luxueuze” PHEV’s, terwijl hun bestuurders nochtans al een forse bijdrage leveren in de vorm van btw, een BIV van 5.000 euro en vervolgens nog eens een torenhoog VAA? Waar zit dan de logica?

Wil u dan echt blind blijven voor het feit dat net deze auto’s (zelfs al zijn ze luxueus) het minst vervuilen in de stad (0 gram CO2) en dus gevoelig schoner zijn dan al die mensen die met een kleine dieselwagen rijden in plaats van een EV of PHEV?

Als u echt die mensen wil viseren die hun hybride auto niet gebruiken zoals hij bedoeld is door hem nooit te herladen aan het stopcontact, dan doet u er misschien beter aan om de oorzaak aan te pakken en niet het voorwerp, door het te hebben over een “nep-BESTUURDER van een hybride” in plaats van een “nep-hybride auto”.

Als dat de bedoeling is, dan bestaan er oplossingen.

Voor een paar honderd euro kan je een elektronische teller koppelen aan de lader, die dan de laadgegevens van de auto op afstand doorgeeft. Wij bieden diezelfde toestellen nu al aan ons personeel aan zodat hun laadbeurten thuis aan het bedrijf kunnen worden doorgerekend.

Die gegevens worden opgeslagen op een server (NEOFLEET of vergelijkbaar) en die kan een attest afleveren dat oplijst hoeveel kWh werd geladen over een bepaalde periode (bijvoorbeeld: 1 jaar). Zo niet zouden ook de constructeurs zelf deze laadgeschiedenis als bewijs moeten kunnen leveren, aangezien de auto deze gegevens opslaat voor zijn verbruiksberekeningen.

Als u echt een niet-vervuilend rijden wil aanmoedigen (erg beperkte CO2-uitstoot, minder fijnstof van de remmen, minder lawaaihinder), dan volstaat het aan de bestuurders of kopers van een “luxueuze” plug-in hybride te vragen om een dergelijk jaarlijks rapport bij hun boekhouding te voegen, om te bewijzen dat ze de fiscale stimuli verdienen die zijn voorbehouden voor minder vervuilende voertuigen.

De controleur kan op die manier gemakkelijk nagaan of een auto zijn fiscaal voordeel verdient of niet en het is zeer waarschijnlijk dat alle bestuurders onmiddellijk hun voertuigen zullen gaan inzetten als “echte hybrides”, waarmee ik wil zeggen dat ze alle dagen zullen laden, voor het welzijn van iedereen…

Wij hebben bovendien vastgesteld dat een bestuurder van dit type auto een meer rustige en minder snelle rijstijl aanneemt, omdat het zo weinig mogelijk verbruiken een spelletje wordt. En ook omdat hij of zijn ervan geniet in stilte te rijden onder de goedkeurende blikken van voetgangers.

De verkeersveiligheid, de planeet en het overheidsbudget kunnen er alleen maar bij winnen.

Maar kunnen we wel hetzelfde zeggen van de zuiver elektrische auto?

Als we consumenten ontraden om te investeren in “Plug-in Hybrid Vehicles” (PHEV) en ze eerder naar zuiver elektrische auto’s (EV) duwen, dan weten we dat het niet mogelijk is om genoeg energie op te wekken voor alle bestuurders. U lijkt ook te vergeten dat het niet “budgettair houdbaar” is om deze voertuigen een aftrekbaarheid van 120 procent toe te kennen terwijl ze bovendien geen brandstofaccijnzen betalen (aangezien ze niets verbruiken…).

Bovendien – en daar zegt niemand ooit iets over – zal de overstap naar zuiver elektrische auto’s leiden tot een sociaaleconomische ramp. We zullen namelijk (te laat!!) vaststellen dat alle garages van het land de helft van hun personeel (alle technici) aan de deur zullen moeten zetten of zelfs gewoon de deuren zullen moeten sluiten bij gebrek aan inkomsten.

Want we moeten er niet blind voor zijn: dit is een feit, aangezien een zuiver elektrische auto quasi nooit naar de garage moet, niet voor de motor en niet voor de remmen.

“De hele Europese auto-industrie in twijfel getrokken” *

Voor wie dit in twijfel zou trekken, leg ik u graag de volgende vragen voor:

  • Hoeveel garages van de grootste constructeur van zuiver elektrische (luxe)wagens zag u al in ons land?
  • Hoeveel banen zijn er de afgelopen 5 jaar in ons land gecreëerd om deze auto’s te verkopen?
  • Heeft u op het autosalon al eens de grootte van de stand van deze constructeur vergeleken met die van om het even welke Europese autobouwer en het aantal mensen dat daar werkt?

Bij uitbreiding dreigt de hele Europese auto-industrie in gevaar te komen als we beslissen om plug-in hybrides te belasten en tegelijk “zuiver elektrische” auto’s te bevoordelen, aangezien het risico dan bestaat dat we hoofdzakelijk Koreaanse, Chinese, Amerikaanse of Indische auto’s zullen kopen, die door dezelfde goedkope werkkrachten worden gebouwd die ook de batterijen maken…

Conclusie: wat draagt er het beste bij aan onze economie en aan de toekomst van onze kinderen?

Is dat het stimuleren van de verkoop van zuiver elektrische auto’s, of van plug-in hybrides, die de R&D op het vlak van verbrandingsmotoren blijft stimuleren, een domein waar net de Europese autobouwers in uitblinken?

Omdat de belangrijkste zorgen van mijn medeburgers liggen bij werkgelegenheid, vervuiling en een begroting in evenwicht, moeten we ons de volgende vraag stellen: Moeten we plug-in hybrides extra gaan belasten, of eerder elektrische luxewagens, die geen brandstofaccijnzen betalen en die onze werkgelegenheid nog tegen het eind van het decennium in het gedrang brengen?

Als ik u kan bijstaan bij uw denkwerk door de cijfers van onze ervaring over te maken of een demonstratie te geven van hoe de rapportering van onze laadbeurten werkt, sta ik uiteraard volledig tot uw beschikking.

Ondertussen verblijf ik met de meeste hoogachting, mijnheer de Minister.

Paul de Gheldere

CEO NETiKA Group

* De tussentitels zijn toegevoegd door de redactie.

#Business Driver #Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending