Opleiding: GDA (Traxio) en FEBIAC ondertekenen een intentieverklaring

Om het hoofd te bieden aan de belangrijke veranderingen die eraan komen voor de autosector, met name wat de opleidingen en het vinden van personeel betreft, wordt het absoluut noodzakelijk de krachten te bundelen van alle betrokken partijen.

Vanuit die optiek hebben GDA, de groepering van de automerkverdelers binnen TRAXIO, en FEBIAC, de federatie van de constructeurs en invoerders van twee- en vierwielers, beslist de problematieken die ze cruciaal achten voor de toekomst van hun leden samen aan te kaarten en te behandelen. Beide organisaties hebben daarom een intentieverklaring uitgewerkt en ondertekend die de contouren bepaalt van deze belangrijke samenwerking.

Een opleidings- en stagebeleid

In eerste instantie zal met de steun van EDUCAM, het kennis- en opleidingscentrum van de autosector en aanverwante sectoren, een opleidings- en stagebeleid ontwikkeld worden dat eindelijk overeenstemt met de actuele behoeften van onze beroepen. Dit belangrijke luik wordt uiteraard nog aangevuld met de actieve promotie van de autosector en daarnaast met een formele ondersteuning van alle gepaste maatregelen om het milieu en de mobiliteit te bevorderen.

“Ik verheug mij over dit akkoord dat onze merken en concessiehouders zal toelaten zich beter te profileren op de arbeidsmarkt om zo de nodige talenten te kunnen aantrekken. De automobielsector staat immers voor een hele reeks boeiende uitdagingen”, stelt Luc Bontemps, Afgevaardigd Bestuurder van FEBIAC. “Bovendien illustreert dit akkoord het dynamisme, de eenheid en het anticipatievermogen van de hele automobielbranche in België.”

“Als toonaangevende werkgeversfederatie voor mobility retail in België is TRAXIO zich zeer bewust van de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Met name voor de sector van de automerkverdelers is het opleiden en aantrekken van de juiste talenten belangrijk. Door deze samenwerking willen we de weg bereiden, en aan dringend nodige oplossingen werken. We zijn overtuigd dat we door samen te werken op belangrijke dossiers de weg kunnen effenen voor een duurzame toekomst van onze leden”, zegt Peter Daeninck, Voorzitter GDA.

Het doel van dit ambitieuze project is zonder meer elkaar te versterken om beschouwd te worden als de referentiepartner in alle gesprekken over mobiliteit en dit op regionaal, federaal en Europees niveau.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!