Parkeren in Brussel: “Ondemocratisch, asociaal, discriminerend en oneconomisch”

Touring heeft onlangs een brief gestuurd aan de burgemeesters van de 19 Brusselse gemeentes om hen te waarschuwen voor het ontwerp van ordonnantie dat de krijtlijnen van het parkeerbeleid in Brussel vastlegt. De redactie van FLEET.be heeft de brief kunnen inkijken. We laten ons licht schijnen op enkele belangrijke passages.

In de brief legt Touring uit waarom het zich verzet tegen dit ontwerp van ordonnantie. De mobiliteitsorganisatie had zijn ongenoegen eerder al geuit in een persbericht.

“Te veel beslissingen worden genomen op basis van het Good Move plan, dat enerzijds geen enkele wettelijke basis heeft (geen stemming in het parlement), en anderzijds geen rekening houdt met de suggesties van talrijke mobiliteitsorganisaties die nochtans een bijdrage leverden bij de uitwerking van dit plan”, schrijft Bruno de Thibault, CEO van Touring, in zijn brief aan de burgemeesters.

De topman van Touring deinst er niet voor terug om dit plan ‘ondemocratisch, asociaal, discriminerend en oneconomisch” te noemen.

Om deze uitspraken te staven, haalt Touring enkele voorbeelden uit de tekst van het ontwerp. U vindt ze hier (enkel in het Frans).

1. Ondemocratisch

“De auto uit ons straatbeeld willen verbannen door het aantal parkeerplaatsen fors in te krimpen, lijkt ons eerder een totalitaire visie die indruist tegen onze democratische waarden. De wettekst beperkt bovendien de macht van de verkozen gemeentelijke overheden.”

2. Asociaal

“Vermogende Brusselaars hebben meestal een woning met privé-parking, terwijl minder gegoede Brusselse gezinnen zich geen eigen woning kunnen permitteren, noch de middelen hebben om een parkeerplaats te huren. Ze zijn dus wel verplicht om hun auto op de openbare weg te parkeren.”

3. Discriminerend

“De aangekondigde maatregelen zijn ook nefast voor oudere, zieke en gekwetste mensen die niet in staat zijn om een taxi te betalen of zich naar een halte van het openbaar vervoer te begeven. Openbare parkeerplaatsen zijn ook al geen optie voor deze groep mensen.”

4. Oneconomisch

“Voor talrijke weggebruikers is de auto het beste vervoermiddel. Door het aantal parkeerplaatsen voor commerciële activiteiten (goederen en diensten) drastisch te verminderen, zet men een rem op de economische activiteit en de tewerkstelling.

Talrijke ondernemingen zijn ondertussen al verhuisd naar een locatie buiten de stad, en de Brusselaars gaan niet meer op restaurant binnen het Brusselse gewest… omdat ze er niet kunnen parkeren.”

Op basis van deze vier elementen, komt Touring tot de volgende conclusie:

“Het autogebruik in Brussel verminderen? Geen probleem maar dan WEL op een democratische, sociale, niet discriminerende en economisch verantwoorde manier. En dus NIET door het aantal parkeerplaatsen fors in te krimpen waardoor de Brusselaars en hun bezoekers de rekening gepresenteerd krijgen.”

#Auto #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending