Parti Socialiste: de salariswagen echt compenseren wordt moeilijk

Bij de PS kijkt men naar het grotere plaatje: het milieu, de congestie en het sociale moeten samen aangepakt worden. Mensen moeten hetzelfde salaris kunnen behouden en de sociale zekerheid en het staatsbudget mogen onder geen beding extra onder druk komen te staan.

Salariswagen moeilijk te compenseren

Als het gaat over de bedrijfswagen en de mogelijke alternatieven (mobiliteitsbudget, cash for car) houdt de PS zich liever op de vlakte. Een regelrechte oorlogsverklaring aan de bedrijfswagen is er niet maar men vindt wel dat er plaats moet komen voor alternatieven.

Het cash for car verhaal ligt moeilijk omdat het loon is waar geen sociale bijdragen op betaald zouden worden. Zowel budgettair als vanuit sociaal standpunt vinden de Franstalige socialisten dat geen goed idee en eigenlijk een cadeau voor de werkgever. Komt er een virtueel mobiliteitsbudget en de werknemer gebruikt het niet volledig op, dan zou de PS bereid zijn om het overschot bruto aan de werknemer te geven (dus met sociale bijdragen).

In de wandelgangen van de PS is er alleszins scepcis over de alternatieven voor de bedrijfswagen. “Normaal gesproken vertegenwoordigt de salariswagen altijd meer monetaire waarde dan dat bus/trein/fiets kosten, dus de salariswagen echt compenseren word lastig”, luidt het bij de PS.

Zoals men van socialisten mag verwachten, stippen ze ook aan dat de bedrijfswagen vooral het privilege is van hoger geschoolde werknemers die zich in de hoogste fiscale loonschalen bevinden.

Werknemers in de laagste schijven hebben geen bedrijfswagen en komen dus ook niet in aanmerking voor alternatieven zoals een mobiliteitsbudget. Daarom vindt de PS de fiscale kant van mobiliteit ingewikkeld want iedere ingreep kan grote gevolgen hebben.

 

Als puntje bij paaltje komt, zou de PS ervoor kiezen om de bedrijfswagen zwaarder te belasten zonder dat de werknemer daarvan de dupe is. Als men niet aan het VAA van de werknemer raakt, dan komt men al snel uit bij de verlaging van de fiscale aftrekbaarheid want daarmee krijgt de werkgever de rekening gepresenteerd. Maar dat wordt niet in zoveel woorden gezegd …

Mobiliteit en fiscaliteit

Het draagvlak voor rekeningrijden is veel minder groot in Wallonië dan in Vlaanderen en Brussel. De congestie is er minder erg maar de PS is vooral tegen omwille van twee redenen: privacy en kostprijs voor de burgers. De afstanden in Wallonië zijn groter en men wil mensen die al ver van hun werk wonen geen extra belasting laten betalen.

De PS is daarentegen wel voorstander van een hervorming van de autofiscaliteit. Ze willen de milieuaspecten en de sociale aspecten mee nemen in het systeem. Opmerkelijk: ze zijn wel voor een vergroening van de fiscaliteit maar tegelijkertijd vinden ze ook dat het motorvermogen zwaarder belast mag worden. Zo vinden ze dat elektrische wagens zoals Tesla wel groen zijn maar met hun grote vermogen en dito cataloguswaarde te weinig belast worden.

Als het gaat om openbaar vervoer is de PS momenteel niet ontevreden met het aanbod in Brussel en de investeringen die gebeuren maar ziet men wel dat het efficiënter kan in Wallonië. Veel regio’s zijn landbouwgebied met minder mensen op een grotere oppervlakte, waardoor het moeilijk is een aanbod op maat uit te werken.

Daarom pleit men voor een betere coördinatie, een betere dienstregeling en het faciliteren van meer combi-mobiliteit. Ook sociale taxi’s implementeren is een denkpiste van de socialisten.