Pendelen in coronatijden (3) | Dan maar met z’n allen op de fiets?

Als we iets mogen stellen, dan is het wel dat het coronavirus onze hele wereld op zijn kop heeft gezet. “Veel dingen zullen niet meer hetzelfde zijn als voor Covid-19”, is dan ook een vaak gehoorde stelling. Maar geldt dat ook voor onze mobiliteit? Wat zijn de kansen en uitdagingen voor onze woonwerkverplaatsingen in de anderhalvemetersamenleving? Welke mobiliteitsvormen hebben de grootste levensvatbaarheid? Veel vragen die een antwoord verdienen. Vandaag behandelen we vraag 3: Breekt de fiets door als alternatief voor de bedrijfswagen?

Als we het openbaar vervoer gaan mijden, ligt er zeker potentieel voor de fiets. De opkomst van de (al dan niet geleasede) bedrijfsfiets is een trend die we de afgelopen jaren sterk hebben zien opkomen, vooral in Vlaanderen. En tijdens de lockdown werd die nog duidelijker. Mobiliteitsclub VAB merkte in het hier aangehaalde onderzoek ook op dat de fiets steeds vaker wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer, ten nadele van vooral de bedrijfswagen. En dat ondanks het filevrije verkeer tijdens de maand april. “Zo’n 10% van de (bedrijfs)wagenbestuurders stapte over op de fiets”, berekende VAB. “Daartegenover staat dat 7% van de Vlamingen die normaal naar het werk fietst, voor de (bedrijfs)wagen koos. En ook de invloed van het goede weer valt niet te onderschatten.”

We kunnen dus niet te vroeg conclusies trekken. Toch lijkt er een enorm potentieel weggelegd voor de bedrijfsfiets. 56% van de mensen die met de (bedrijfs)wagen of het openbaar vervoer gaan werken, wonen immers op minder dan 15 km van het werk. De ideale afstand om over te stappen op de (elektrische) fiets. Extra voordeel is dat de fiets haar potentieel ook in de anderhalvemetersamenleving kan vervullen, waar individueel vervoer een grote plus is. Al zal het vooral als aanvulling op andere vervoersmodi blijven (enkele dagen in de week, alleen bij goed weer etc).

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Tags: Auto