Pendelen in coronatijden (4) | Heeft de bedrijfswagen nog een toekomst?

Als we iets mogen stellen, dan is het wel dat het coronavirus onze hele wereld op zijn kop heeft gezet. “Veel dingen zullen niet meer hetzelfde zijn als voor Covid-19”, is dan ook een vaak gehoorde stelling. Maar geldt dat ook voor onze mobiliteit? Wat zijn de kansen en uitdagingen voor onze woonwerkverplaatsingen in de anderhalvemetersamenleving? Welke mobiliteitsvormen hebben de grootste levensvatbaarheid? Veel vragen die een antwoord verdienen. Vandaag behandelen we vraag 4: Welke toekomst is er weggelegd voor de bedrijfswagen?

De lockdown heeft er in veel sectoren duchtig op ingehakt, in die mate dat corona niet alleen een sanitaire, maar ook een economische crisis teweeg heeft gebracht. En dat het minder goed gaat met de economie, dat zie je ook aan het aantal nieuwe bedrijfswagens. Op FLEET.be kon u lezen dat het aantal inschrijvingen grondig zakte. Leasemaatschappijen adviseren hun klanten zelfs om bestaande contracten te verlengen. Dit geeft hen immers de flexibiliteit om deze economisch woelige tijden aan te vatten.

Om de automobielsector, jaarlijks goed voor 20 miljard euro aan overheidsinkomsten, te herlanceren vraagt sectorvereniging Traxio alvast aan de overheid om een aanzienlijke financiële stimulans voor de aankoop van voertuigen, die de verkoop van zal stimuleren, het wagenpark milieuvriendelijker zal maken en de elektrificatie van de mobiliteit zal versnellen.In die relance spelen ook leasemaatschappijen kort op de bal. Arval lanceerde bijvoorbeeld een “Covid-aanbod”, waarin het haar klanten maximaal wil ondersteunen in de volgende maanden.

En dat corona ook de vergroening van het wagenpark niet in de weg hoeft te staan, blijkt uit een enquête op onze website tijdens de lockdown. 37,5% van de respondenten zal de elektrificatie van het wagenpark voortzetten volgens het plan van voor de crisis. 17% zal zijn inspanningen zelfs intensifiëren. En bij 20% blijft het de vrije keuze van de medewerkers, ook hier ligt dus elektrisch potentieel … De bedrijfswagen zal dus zeker zijn plaats blijven opeisen, mogelijks in een meer geëlektrificeerde vorm. En in combinatie met thuiswerk en/of de fiets lijkt er zelfs iets gedaan te kunnen worden aan de fileproblematiek.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!