Pieter Timmermans (VBO): “Een mobiliteitsplan tegen einde maart”

FEBIAC-VBO0024-lowres

Pieter Timmermans, Gedelegeerd Bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), heeft in de krant Le Soir zijn licht laten schijnen over het bedrijfswagendebat. Enkele maanden geleden deed hij dit ook al op FLEET.be. “Firmawagens zijn goed voor slechts 15% van het totale Belgische wagenpark. We gaan het probleem dus niet oplossen door bedrijfswagens af te schaffen”, onderstreepte hij (nog eens) heel duidelijk.

Hij valt misschien in herhaling als hij zegt dat in het debat over de bedrijfswagens met cijfers wordt gegoocheld die niet altijd even objectief zijn. “Wat we zeker zijn is dat de mobiliteit ons land jaarlijks 2% van het BBP kost, wat neerkomt op 8 miljard euro. En dat is precies het probleem: er is onvoldoende geïnvesteerd in infrastructuur, wat we nu met name in Brussel zien. Men heeft onvoldoende nagedacht over een herschikking van de arbeidsmarkt in België. Zo zijn er werknemers die perfect vroeger kunnen beginnen werken en anderen later… Wat ik wil zeggen is dat het mobiliteitsvraagstuk talrijke facetten kent. Dat is de reden waarom we er intern over gepraat hebben. Dit overleg zal uitmonden in een mobiliteitsplan dat wij voor einde maart gaan voorleggen aan de Minister van Mobiliteit.”

Op de manier van Kris Peeters?

Enkele dagen voor de publicatie van de studie van het Federaal Planbureau had Kris Peeters een plan voor de modernisering van de arbeidsmarkt voorgesteld, wat binnen de groep van 10 zal besproken worden. “Er zitten zeker een aantal positieve elementen in dit plan, maar het belangrijkste is dat het een interfederaal plan moet zijn. Er moet ook gepraat worden over investeringen in infrastructuur, omdat het duidelijk moet zijn dat dit een garantie is op economische groei. Het is bovendien absoluut noodzakelijk dat men het heeft over intermodaliteit, meer bepaald het gebruik van trein, tram en bus al dan niet in combinatie met de wagen. Ook de organisatie van de arbeidsmarkt moet aan bod komen. We weten dat het hoe dan ook een moeilijke discussie wordt! Als we de minister een stevig dossier willen overhandigen, zullen we eerst nog uitgebreid moeten overleggen.”

Tags: Fleet