Pieter Timmermans (VBO) : “Mobiliteit op maat”

FEBIAC-VBO0055-lowres

Vooral vanuit de oppositie was er een luide oproep om de bedrijfswagen “aan te pakken” in de tax shift. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Overheerst nu een gevoel van opluchting?

FEBIAC-VBO0024-lowres
Pieter Timmermans (VBO): “Binnen het VBO hebben wij altijd een gemeenschappelijk standpunt gehad rond de tax shift: alles wat te maken heeft met auto’s en mobiliteit, hoort daar niet in thuis.”

Pieter Timmermans: “Binnen het VBO hebben wij – samen met alle sectoren – altijd een gemeenschappelijk standpunt gehad rond de tax shift. Alles wat te maken heeft met auto’s en mobiliteit, hoort daar niet in thuis. Je moet een apart debat voeren rond mobiliteit waar de bedrijfswagen zijn plaats zal in krijgen. De politiek heeft dat belangrijke signaal opgepikt en duidelijk rekening gehouden met de verzuchtingen van de bedrijfswereld. Dat neemt niet weg dat het debat rond mobiliteit zowel voor de samenleving als voor de bedrijfswereld van heel groot belang is. De OESO heeft berekend dat de mobiliteitsstilstandin ons land jaarlijks 8 miljard euro aan de economie kost, of 2% van het BBP. Dat is een gigantisch bedrag en daarom is er nood aan een globale mobiliteitsvisie. Het zou een beetje dom en jammer geweest zijn om daar nu één stukje uit te halen. Dan zou het écht een platte belastingsoperatie geweest zijn ten opzichte van mobiliteit. En mobiliteit moet meer zijn dan wat geld uit de zakken van de mensen kloppen.”

Luc Bontemps: “Febiac is ook lid van het VBO en het klopt dat alle sectoren op één lijn zaten. We hebben trouwens vanuit het VBO voorstellen gedaan naar de overheid die unaniem door alle sectoren werden ondersteund. De lasten op arbeid blijven hoog in België en deze regering heeft een duidelijk signaal gegeven dat ze de actieve mensen niet extra wil belasten of penaliseren.

De bedrijfswagens blijven een win-win. Niet alleen als noodzakelijk deel van het verloningsbeleid van de bedrijven. Ze vormen ook het jongste en dus meest ecologische deel van het Belgische wagenpark. 95% van de bedrijfswagens halen de Euro 5 of Euro 6 norm, 70% van de privéwagens niet. Laat ik er toch ook even op wijzen dat er in de vorige legislatuur eigenlijk al een tax shift geweest is met een hervorming van het VAA.

Gelukkig heeft Open VLD er toen over gewaakt dat die redelijk bleef. Want dan hadden we een toestand gekend waar onze automobielmarkt in elkaar was gestuikt. Dat is bijvoorbeeld in Nederland gebeurd. Daar worden 100.000 auto’s minder ingeschreven, terwijl Nederland bijna 17 miljoen inwoners telt. Niettemin heeft het VAA in zijn huidige vorm behoorlijk wat schade aangericht door zo zwaar de nadruk te leggen op de catalogusprijs. Dat zet een rem op innovatie. Zowel de geconnecteerde wagen als de elektrische wagen zijn niet goedkoop en worden dus eigenlijk te zwaar gepenaliseerd. Om nog te zwijgen over het luxesegment, dat gedecimeerd werd en dat weegt dan weer op de rentabiliteit van de sector en wellicht ook op inkomsten voor de Staat.”

Pieter Timmermans: “Er is niet alleen de hervorming van het VAA geweest in de vorige legislatuur. De voorbije jaren is er al meermaals aan die reglementering gesleuteld. Er zijn zelfs jaren geweest dat die reglementering drie of vier keer is gewijzigd. Vanuit HR-oogpunt is dat in een onderneming niet evident. Want het personeel komt dan ook met vragen. Het zorgt voor onrust. Vandaar ook onze expliciete vraag naar stabiliteit richting politiek.”

Welke plaats moet de bedrijfswagen dan krijgen in die totale mobiliteitsvisie?

Pieter Timmermans: “Wij voelen op het terrein dat werknemers nog altijd veel belang hechten aan een bedrijfswagen maar dat ze ook openstaan voor alternatieven zoals het openbaar vervoer.

Het is dus niet: een mobiliteitsbudget of een bedrijfswagen. De vraag die we ons moeten stellen, is: hoe kunnen die met elkaar verzoend worden? En ook: hoe kan je een vorm van flexibiliteit geven in functie van de noden van het individu? Het mobiliteitsbudget vergt een fiscaal en sociaal kader, maar moet de medewerkers ook de kans geven om hun mobiliteit op maat te kiezen. Wij zullen dat de komende weken samen met Febiac en de andere VBO-sectoren definiëren en met een allesomvattend voorstel komen.”

Het onderwerp bedrijfswagen leent zich uitstekend tot populistische uitspraken van politici en anti-artikels in de pers. Een bedrijfswagen wekt jaloezie op bij hen die er geen hebben … is dat te kort door de bocht als stelling?

Pieter Timmermans: “Jammer genoeg is dat zo en ik betreur dat ten zeerste.

Men reduceert het debat over de bedrijfswagens tot have and have nots. De rest van het verhaal neemt men niet mee. Wat ik niet hoor of lees in de pers: een belangrijk aantal van die voertuigen zijn werkinstrumenten en dus onontbeerlijk. Wat ik wel lees: de dure luxebedrijfswagen van de bedrijfsleider en die moet “gepakt” worden.

Met dergelijke karikaturen kan je natuurlijk nooit een sereen debat voeren. En last but not least: de bedrijfswagen heeft decennia lang een vrijgeleide gekregen van de verschillende regeringen. Had men in de jaren 80 de deplafonnering van de sociale bijdragen niet doorgevoerd, dan had de zoektocht naar alternatieve verloningsvormen nooit zo’n vlucht genomen. En ja, door de jaren heen is de bedrijfswagen daar een belangrijk onderdeel van geworden.”

FEBIAC-VBO0013-lowres
Luc Bontemps (FEBIAC) : “Het is een illusie om te denken dat je dit zomaar kan afschaffen.”

Luc Bontemps: “Bij veel bedrijven is de bedrijfswagen een essentiële incentive in de war for talent. Het is een illusie om te denken dat je dit zomaar kan afschaffen. Bovendien kan je via de car policy ook sturend werken om positieve zaken te bewerkstelligen. Ik heb het dan over ecodriving, over defensief rijden, etc. Als federatie hebben wij toegang tot de data van de verzekerings-maatschapijen en daaruit blijkt duidelijk dat de karikatuur van de roekeloze chauffeur van een bedrijfswagen niet klopt.”

Naast de bedrijfswagen zijn er nog heel wat extralegale voordelen met een fiscaal gunsregime. Als we de bedrijfswagen in vraag stellen, moeten we dan niet hetzelfde doen met alle extralegale voordelen?

Pieter Timmermans: “Louter theoretisch valt daar iets voor te zeggen. Maar je zit met een feitelijkheid en een historiek die dat in de praktijk onmogelijk maakt. Zeg maar eens aan de mensen dat hun aanvullend pensioen zwaarder belast wordt, het is revolutie! Maar dat geldt ook voor de bedrijfswagen. Mijn punt is altijd: je gaat niet via revolutie vooruit maar wel via evolutie.”

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!