PitPoint installeert laadpalennetwerk in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

PitPoint, een internationaal bedrijf gespecialiseerd in schone brandstoffen, gaat vanaf begin 2019 laadpalen leveren, plaatsen en exploiteren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De concessie van 10 jaar werd toegekend door het Ministerie van Mobiliteit en het Ministerie van Leefmilieu.

Om de luchtkwaliteit in de hoofdstad te verbeteren wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alternatieven bieden voor het huidige vervuilende wagenpark. Met de bouw van een laadpalennetwerk nemen zij een belangrijke stap in die richting.

PitPoint installeert ook CNG-stations

Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken, ziet het laadpalennetwerk binnen een breder plan van alternatieven voor vervuilende wagens in Brussel. “Met de installatie van de elektrische laadpalen nemen we opnieuw een belangrijke stap om de luchtkwaliteit in onze stad te verbeteren en de Brusselse mobiliteit te moderniseren.”

“Na de invoering van de Lage Emissiezone, de aankoop van de eerste elektrische MIVB-bussen en de elektrificatie van de deelfietsen Villo! zal Brussel binnenkort beschikken over een uniform netwerk laadpalen voor elektrische wagens. Door deze maatregel te nemen, stimuleren we Brusselaars en bezoekers om de overstap te maken naar elektrische voertuigen.”

Aantal onbekend

“Wij zijn heel erg trots dat we voor het eerst een EV-tender buiten Nederland winnen”, reageert Jan Theo Hoefakker, directeur EV bij PitPoint. Om dan zo overduidelijk uit de bus te komen als de beste partij, bevestigt de vooruitstrevendheid en kwaliteit van onze producten en bijhorende diensten.”

Het uiteindelijke aantal laadpalen is afhankelijk van de vraag van de bewoners en de aanbestedende overheid. Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen hun interesse nu al doorgeven via charge.brussels, en worden dan op de hoogte gehouden van de volgende stappen. De eerste exemplaren worden volgend jaar geïnstalleerd. Deze zijn toegankelijk voor alle types elektrische wagens. Per laadpunt kunnen twee voertuigen tegelijkertijd laden met een vermogen van 11kW.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!