Prijzenobservatorium: TCO auto’s steeg afgelopen 10 jaar met 10,7%

 Tussen 2008 en juni 2017 is de totale kostprijs van een auto met 10,7% gestegen. Dat is de conclusie van een analyse van het Prijzenobservatorium van de FOD Economie. We geven u het gedetailleerde overzicht per onderdeel mee en kijken ook hoe onze buurlanden het doen.

Aankoop van een auto (inclusief BIV)

In vergelijking met 2008, moest de Belg 9,8% meer betalen bij de aankoop van een wagen. Dat is minder dan in Nederland (+ 13,6%), maar meer dan in Frankrijk (+ 8,4%) en in Duitsland (+ 4,3%).

Tussen 2008 en 2013 is de prijs van een nieuwe auto min of meer stabiel gebleven in ons land. Er was sprake van een jaarlijkse toename met amper 0,3%.

“Vanaf 2014 sloeg die tendens om door aanpassingen in de berekening van de belasting op inverkeerstelling (nvdr: in Vlaanderen werd deze belasting pas in 2012 ingevoerd) en door de invoering van strengere milieunormen”, aldus het Prijzenobservatorium.

Op die manier steeg de inflatie voor auto’s met 3,5%. Het tweede kwartaal van 2017 werd gekenmerkt door een duidelijk voelbare vertraging van deze inflatie (1,5%).

Onderhoud en herstellingen

Over de gehele onderzoeksperiode zijn de prijzen voor onderhoud en herstellingen in België met 32,6% gestegen, ten opzichte van 21,9% in Nederland, 25,5% in Duitsland en 24,5% in Frankrijk.

In België bleef de inflatie voor deze kostenpost heel hoog tussen 2008 en 2015, met een gemiddelde stijging van 3,6%. Sinds 2016 is deze stijging aan het afnemen en bleef het onder de grens van 2%.

Binnen deze categorie is het verversen van de olie het sterkst toegenomen (+44,4%). Volgens Traxio is dit te verklaren door het feit dat de markt voor smeermiddelen beheerst wordt door één grote onderneming. Het Prijzenobservatorium geeft iets meer toelichting: “In de loop van de jaren is de frequentie van het onderhoud gezakt, waardoor de kosten voor olieverversing gedaald zijn over de gehele levensduur van een auto.”

Het uurtarief van het garagepersoneel is sterker gestegen (28,3%) dan de gezondheidsindex (15,3%), die als basis dient voor de indexatie van de uurlonen binnen het Paritair Comité van garagebedrijven (PC12). Deze sterkere stijging wordt o.a. toegeschreven aan de kosten voor opleiding, die op hun beurt het gevolg zijn van een steeds complexer wordende technologie.

De prijzen voor het vervangen van remblokjes kende een min of meer gelijkaardige stijging (+ 28,4%) dan het uurloon.

Deze kostenstijgingen worden genuanceerd door het Prijzenobservatorium. Hierbij wordt een studie van LeasePlan aangehaald, waaruit blijkt dat de kosten voor onderhoud en herstellingen in België tot de laagste van Europa behoren.

Brandstof

Zowel in België als in onze buurlanden, is het duidelijk dat de inflatie van de brandstof de laatste tien geanalyseerde jaren aan hevige schommelingen onderhevig was.

In juni van 2017 lagen de brandstofprijzen lager dan tien jaar geleden in Duitsland (-7%), Frankrijk (-3,5%) en in België (-2,5%). Tijdens diezelfde periode zijn de brandstofprijzen in Nederland dan weer met 1,9% toegenomen.

BA-verzekering

Tijdens de periode waarin de studie werd uitgevoerd, zijn de verzekeringspremies gestegen, maar aan een uiterst gematigd ritme (+3,6%).

Toch moeten we hieraan toevoegen dat deze premies in 2007 een relatief hoge vlucht namen (+ 6,3%) in vergelijking met het voorafgaande jaar (2006). Dit was hoofdzakelijk te wijten aan het slechte rendement op de financiële producten van de verzekeringsmaatschappijen.

Wisselstukken

In ons land is de prijs voor wisselstukken lichtjes toegenomen tussen 2008 en 2017 (+2,6%).

Hierbij denken we onder meer aan banden, batterijen en navigatiesystemen.

De bandenprijs is afhankelijk van de koers van petroleum en rubber. Tijdens het eerste kwartaal van 2016 kenden de olie- en rubberprijzen een terugval, maar in 2017 zijn de rubberprijzen aan een inhaalbeweging bezig. De inflatie voor banden bedroeg 4,2% in 2017.

De prijsstijging van startbatterijen (+18,3%) kan onder meer verklaard worden door almaar strenger wordende milieuvoorschriften.

Prijzen voor toebehoren zoals bijvoorbeeld GPS-toestellen en andere telematica hebben een behoorlijke duik genomen tussen 2008 en juni 2017 (-32,3%).

#Auto #Business Driver #Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending