PwC: tegen 2030 80 miljoen minder voertuigen als gevolg van autodelen?

Volgens een studie van het adviescomité van PricewaterhouseCoopers (PwC) zou de opkomst van autodelen voor een daling van het aantal voertuigen op de Europese wegen kunnen zorgen. Tegen 2030 zou hun aantal kunnen slinken van 280 naar 200 miljoen.

PwC gaat ervan uit dat een derde van de afgelegde kilometers zou gereden worden onder een of andere vorm van autodelen. En dit zowel in onze steden als op het platteland. De trend om meer gebruik te maken van carsharing zou bovendien nog versterkt worden door de elektrificatie van de voertuigen en het gebruik van zelfrijdende voertuigen.

Gelet op het intensiever gebruik van gedeelde auto’s, zou het verkeer verder toenemen op onze wegen.

Vier keer meer kilometers

Christoph Stürmer, de auto-expert bij PwC die aan de basis ligt van deze studie, heeft er zijn rekenmachine bijgehaald: een deelauto zal jaarlijks gemiddeld 58.000 km afleggen (min of meer vergelijkbaar met de afstand die taxi’s afleggen), t.o.v. 13.230 kilometer voor een (niet gedeelde) personenwagen.

Dit heeft twee onmiddellijke gevolgen:

  • Deelauto’s zouden om de 3,9 jaar vervangen worden (in plaats van 17,3 voor niet gedeelde auto’s);
  • Tegen 2030 zou het aantal inschrijvingen in Europa jaarlijks met een derde toenemen (goed voor 24 miljoen eenheden), ondanks een afnemend wagenpark.

Terughoudende Duitsers en enthousiaste Chinezen!

Christoph Stürmer is vastberaden: “Voor de komende jaren staan de autofabrikanten en hun toeleveranciers voor cruciale beslissingen. Om hun marges te behouden, zullen ze massaal moeten investeren. Tegelijkertijd moeten ze rekening houden met opkomende technologieën van nieuwe concurrenten zoals Google.” Deze gewijzigde marktomstandigheden zouden redelijk nefast kunnen zijn voor de kleintjes onder de autoconstructeurs.

Om te vermijden dat dit principe een sciencefictionverhaal wordt, moet iedereen vanzelfsprekend op de spreekwoordelijke kar springen. We zullen dus bereid moeten zijn om onze wagen met anderen te delen. Op dit vlak is er echter nog werk aan de winkel. In de studie van PwC worden twee cijfers vergeleken, met name de resultaten in Duitsland en in China. 54% van de Duitsers is totaal niet bereid om zijn wagen te delen, terwijl 84% van de Chinezen er open voor staat…

Ongeveer een jaar geleden peilden de redacties van FLEET en FLEET.be naar de situatie in België. De resultaten zagen er niet bepaald rooskleurig uit…

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!