Raad van State keurt vergroeningsplan bedrijfswagens goed

De Raad van State ziet geen graten in het wetsontwerp van Minister van Financiën Vincent van Peteghem (CD&V) over de vergroening van het bedrijfswagenpark. Er zijn enkel een paar onduidelijkheden, die de minister zal wegwerken in de volgende versie van het ontwerp.

Hier kan je alles lezen over de plannen van de regering tot 2031. Concreet komt het erop neer dat bedrijfswagens die vanaf 2026 geleased of gekocht worden enkel fiscaal voordelig zullen zijn indien ze geen CO2 uitstoten. Het fiscaal voordeel voor deze wagens daalt doorheen de tijd om in 2031 op een aftrekbaarheid van 67,5% uit te komen. Het wetsontwerp moet echter nog gestemd worden, daarvoor werd advies ingewonnen bij de Raad van State.

Twee onduidelijkheden

Slechts op twee vlakken vraagt de Raad extra verduidelijking. Enerzijds de fiscale stimulus voor bedrijven en particulieren om te voorzien in laadstations en laadpalen thuis. Daar was niet duidelijk genoeg of de garage bij de woning moet horen om van de belastingvermindering te genieten. Minister Van Peteghem verduidelijkt in zijn motivatie dat ook een garage die niet direct aan de woning grenst in aanmerking komt, voor zover de aanvrager beschikt over de gebruiksrechten ervan, als eigenaar, huurder of vruchtgebruiker.

Een tweede onduidelijkheid blijft voorlopig onopgelost… omdat de Raad van State zelf niet kan oordelen. De fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens wordt tot 2026 bepaald aan de hand van de CO2-uitstoot van de motor (waardoor EV’s het minimum betalen), maar de Raad vraagt zich af of het gelijkheidsbeginsel niet geschonden wordt door die regeling op de schop te laten gaan en niet door bijvoorbeeld de productie van de batterijen in acht te nemen.

Het antwoord van Van Peteghem luidt dat de uitstoot van de wagen nu al het gebruikte fiscale criterium is. Bovendien is het enorm moeilijk om rekening te houden met de uitstoot bij de productie van de wagen, dat werd ook niet gedaan bij de productie van auto’s met een klassieke verbrandingsmotor. De Raad van State ziet het alvast niet als problematisch, maar vraagt wel een goede motivatie in de finale wet.

Gaten vullen

Bovendien zal de regering nog moeten nagaan hoe dit wetsontwerp twee gaten zal vullen. Enerzijds het gat in de ozonlaag, namelijk of en hoe dit wetsontwerp past in de doelstellingen van het het klimaatakkoord van Parijs, anderzijds het gat in de begroting. De aftrekbaarheid van de elektrische bedrijfswagen wordt al degressief naar 67,5% geleid, maar vanuit oppositiehoek klinkt de vraag hoe de regering de verloren accijnzen op benzine en diesel wil goedmaken?

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending