Regeerverklaring Jan Jambon: fietspaden, waterstof en laadinfrastructuur

foto: Philip De Paepe

De Minister-President van de Vlaamse regering, Jan Jambon, sprak gisteren 28 september het Vlaams Parlement toe met zijn regeerverklaring. In de krachtlijnen van het beleid voor het komende jaar werden ook – zij het summier – enkele punten aangehaald die betrekking hebben op de automobiel- en mobiliteitssector.

Een regeerverklaring is doorgaans geen gedetailleerde technische uitleg met heel veel cijfers, eerder een intentieverklaring om de richting aan de geven voor het komende jaar. Eén belangrijk cijfer kon de Minister-President ons alvast wel meegeven: ook in coronatijden blijft de Vlaamse Regering fors investeren. Meer bepaald 4,3 miljard euro “om te investeren in de welvaart van Vlaanderen en het welzijn van de Vlamingen.” Zoals verwacht gaat een belangrijk deel naar de zorgsector: 525 miljoen euro per jaar voor de komende jaren.

Mobiliteit en infrastructuur

Wat de mobiliteit betreft, haalde Jambon nog eens het Oosterweel-project aan, “het grootste infrastuurproject van West-Europa”, dixit de Minister-President. Naast dit lopende project wordt er ook extra geld voorzien voor alternatieve vervoersmodi, zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in een groener openbaar vervoer.

Jan Jambon: “We gaan meer dan ooit investeren in fietsinfrastructuur en andere duurzame verkeersmodi. Daarbij betrekken we zo veel mogelijk de lokale besturen. Zo voorzien we een eenmalige enveloppe van 150 miljoen euro, waarbij we elke 2 euro die lokale besturen zelf investeren in fietsinfrastructuur, versterken met 1 euro.”

Elektrisch: twee pistes

Nu de elektrificatie van het wagenpark momentum krijgt, wil de Vlaamse regering niet achterblijven. Zo bevestigt Jambon dat er “veel meer laadpaalinfrastructuur voor elektrische wagens komt” en dat er ook verder wordt geïnvesteerd in de waterstofeconomie. Hij haalt daarbij het voorbeeld aan van een waterstofmotor voor de scheepvaart die helemaal van Vlaamse makelij is. Over tankstations voor auto’s werd niets gezegd tijdens de regeerverklaring. Maar we gaan er toch van uit dat er ook op dat vlak de nodige stappen worden ondernomen. Elektrische waterstofauto’s kunnen immers een ideaal alternatief zijn voor wie niet wil (of kan) met een batterij-elektrische auto rijden.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!