Renta, Febiac en GDA bundelen de krachten

De Belgische en Luxemburgse automobiel- en tweewielerfederatie (FEBIAC), de Belgische federatie van voertuigverhuurders (Renta) en de Groepering van autodealers en -agenten (GDA – Traxio) sluiten een verbond. De bedoeling is om de samenhang en de impact van hun dagelijkse inzet voor de autosector, voor de werknemers uit die sector, maar vooral voor de gebruikers van hun producten en diensten – de burgers en bedrijven – te bevorderen.

Juridische kwesties, gemeenschappelijke communicatie, data, fiscaliteit, opleiding en mobiliteit: allemaal aspecten van de synergie die op maandag 6 mei bekrachtigd werd door de ondertekening van het samenwerkingsakkoord tussen FEBIAC, Renta en GDA – Traxio.

“Het groeiende belang van de mobiliteit voor de welvaart van de maatschappij en het individuele welzijn, de groei van het goederenvervoer over de weg, maar ook de groeiende noodzaak aan een multimodaal vervoer gekoppeld aan de opkomst van vervoersmiddelen om ‘de laatste kilometer af te leggen’ zijn elementen die aan de basis lagen van het samenwerkingsakkoord dat FEBIAC, Renta en GDA – Traxio gesloten hebben”, legt Denis Gorteman uit, Ondervoorzitter van FEBIAC.

“Deze koepelorganisatie waarin onze respectieve knowhow gebundeld wordt, wil vooral op de volgende domeinen actief zijn: de welvaart en het welzijn bevorderen dankzij oplossingen die de autosector – via zijn activiteiten, producten en diensten – ontwikkelt en aanbiedt; de synergievoordelen tussen onze leden benutten; opleidingen ontwikkelen; een betere mobiliteit bevorderen; bij nieuwe trends in de mobiliteitssector aansluiten; maatregelen steunen die het milieu beschermen; en nieuwe technologieën bevorderen”, gaat Peter Daeninck voort, Ondervoorzitter van Traxio en voorzitter van GDA.

20 miljard euro elk jaar

FEBIAC, Renta en GDA – Traxio willen niet alleen de schijnwerpers op dit akkoord richten, maar willen ook, in de aanloop naar de drievoudige verkiezingen, aan de rol van de autosector in ons land herinneren. België telt 7,5 miljoen ingeschreven voertuigen die in dienst staan van de samenleving. Daaronder 5,7 miljoen auto’s die door evenveel burgers gebruikt worden die zich op zondag 26 mei moeten uitspreken. De drie activiteitsdomeinen die FEBIAC, Renta en GDA – Traxio vertegenwoordigen, zijn goed voor 120.000 banen in België en dragen via de fiscaliteit elk jaar voor 20 miljard euro bij aan het budget van de overheid.

FEBIAC, Renta en GDA – Traxio hebben oog voor kwesties zoals de mobiliteit en de vergroening van het wagenpark. Daarom onderstrepen ze ook de inspanningen die de sector levert, om almaar milieuvriendelijkere voertuigen en diensten op de markt te brengen. Daarnaast herinneren de drie verenigingen eraan dat ze positief staan ten opzichte van fiscale maatregelen om het wagenpark te vergroenen en nieuwe mobiliteitsdiensten te bevorderen.

“FEBIAC, Renta en GDA – Traxio willen dat het debat over de auto in het algemeen en over de bedrijfswagen in het bijzonder weer in alle sereniteit gevoerd wordt. Onze drie verenigingen pleiten voor een langetermijnvisie die de invoering omvat van een fiscaliteit met positieve impulsen, opdat de huidige onzekerheid en twijfel zouden stoppen. Daarnaast wijzen wij ten stelligste elke dogmatische en bestraffende maatregel af die alleen maar de concurrentiekracht van onze bedrijven en de koopkracht van onze burgers kan aantasten”, besluit Miel Horsten, Voorzitter van Renta.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Tags: Mobiliteit