Renta over BSI-studie: “cijfers zijn kort door de bocht”

Frank Van Gool

Het ecologische karakter van de bedrijfswagen is een van de stokpaardjes van Renta, de Belgische federatie van voertuigenverhuurders. Algemeen Directeur Frank Van Gool doet de cijfers van het BSI af als “kort door de bocht”.

Van Gool was ook aanwezig op de presentatie van het BSI en hij heeft zo zijn bemerkingen: “De conclusie van de meest recente cijfers van het BSI is eigenlijk dat bedrijfswagens bij de aankoop het wel beter doen op het vlak van CO2 per kilometer. Dat is ook logisch aangezien het voornamelijk dieselwagens zijn. Bedrijfswagens doen het – tussen aanhalingstekens – slechter omdat ze meer kilometers doen dan een vergelijkbare privé-wagen. Het BSI trekt daaruit de conclusies dat bedrijfswagens vervuilender zijn omdat ze over de totale levensduur meer kilometers doen.”

Van Gool vindt die conclusie echter oneerlijk. “Het gaat immers om mensen die ook professioneel meerijden. Ze doen die kilometers dus sowieso, mét of zonder een bedrijfswagen. Het BSI kijkt ook naar de ecoscore, waarbij de link tussen fijnstof en diesel snel gemaakt is. Volgens het BSI scoort de bedrijfswagen met zijn diesel slecht op die lokale vervuilingscomponent.”

Snelle vernieuwing

Al is dat laatste te kort door de bocht volgens de Algemeen Directeur. “Ons belangrijkste argumenten zijn dat moderne diesels aan heel strenge normen moeten voldoen qua uitstoot – ook van fijnstof – en dat ze ook veel sneller vernieuwd worden. De gemiddelde leeftijd van een bedrijfswagen is 2 à 3 jaar en die van een particuliere wagen meer dan 9 jaar. Dat is toch ook iets waar je niet omheen kan.”

“Als we kijken naar het totale rijdende wagenpark, dan is het wel duidelijk dat de bedrijfswagen gemiddeld van een veel jongere generatie is en ook veel betere milieukenmerken heeft. Alleen naar de nieuwe verkopen kijken, vinden wij als basis voor de cijfers toch wat kort door de bocht”, beweert Van Gool.

“Dit gezegd zijnde: het is duidelijk dat de diesel vandaag nog op bijzonder weinig begrip kan rekenen bij de publieke opinie. Ook al is dat – omwille van de redenen die ik daarnet aanhaalde – niet helemaal terecht. Dat er een verandering moet komen, daar kunnen wij in meestappen als bedrijfswagensector. We zijn bij uitstek één van de sectoren die snel voor verandering zou kunnen zorgen. Maar er moet toch een geleidelijkheid zijn die ook nog enigszins realistisch genoeg is om die verandering te realiseren”, concludeert de Algemeen Directeur.

 

Ook Febiac sprak zich uit over de cijfers. Hun reactie kan u hier lezen.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!