“Schaf alle bedrijfswagens af en het verkeer neemt met 3% af”

In 2016 hebben de Belgen 84,3 miljard kilometers afgelegd met hun wagen. Dit is een stijging met 0,4% in vergelijking met 2015, wat toen ook al een recordjaar was. Deze cijfers zijn afkomstig van de jaarlijks uitgevoerde studie van de FOD Mobiliteit en Vervoer over het aantal afgelegde kilometers door de Belgen.

De stijging van het aantal gereden kilometers is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de groei van het wagenpark. Voor België ligt deze toename op 1,5%. Toch zien we dat de Belgen gemiddeld minder gereden hebben met hun personenwagen. In 2015 werd er gemiddeld nog 15.149 km afgelegd, terwijl dit in 2016 op 14.999 km lag.

En hoe zit het met de bedrijfswagens?

Eind 2016 waren er in ons land 445.419 salariswagens: een stijging met 4,9% t.o.v. het jaar voordien. Hoewel de salariswagens slechts 8% van het totale wagenpark uitmaken, zijn ze met 13,2 miljard kilometers toch goed voor 15,7% van het totaal afgelegde kilometers.

Deze cijfers werkten behoorlijk op de lachspieren van Frank Van Gool, directeur van Renta. Hij reageerde via een ironisch bericht op Twitter…

Ontdieseling wordt bevestigd

Uit de studie van de FOD Mobiliteit en Vervoer is ook gebleken dat het aantal kilometers met dieselwagens verminderd is in 2016 (-2% t.o.v. 2015). Benzinewagens hebben daarentegen 8,3% meer kilometers gereden in vergelijking met het jaar voordien.

In 2016 werd 74,8% van de totale kilometers (personenwagens) afgelegd met een dieselwagen t.o.v. 76,6% in 2015. De piek van het aantal afgelegde kilometers met een dieselvoertuig werd in 2012 bereikt (78,5%).

Sinds 2012 is het aandeel van de afgelegde kilometers met dieselwagens merkbaar gedaald (- 3,7%), terwijl het aandeel van benzinewagens gestegen is met 3,9%. Tot 2012 steeg het aandeel van dieselwagens elk jaar sinds het begin van de metingen in 1985. In dat jaar waren diesels goed voor 24,2% van het aantal afgelegde kilometers.

De kilometers die door LPG-voertuigen en elektrische wagens worden afgelegd, zijn respectievelijk verdubbeld en met meer dan de helft gestegen (respectievelijk +97,2% en + 64,6%), maar hun aandeel in het totale aantal afgelegde kilometers is nog altijd uiterst beperkt (0,1%).

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!