Sectorconvenant voor EDUCAM

De Vlaamse regering komt EDUCAM tegemoet voor zijn realisaties op het vlak van aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt, competentieversterking, diversiteit en leeftijdsbewust arbeidsmarktbeleid.

De Vlaamse Regering en de sociale partners van de autosector en aanverwante sectoren ondertekenden daarvoor een sectorconvenant voor 2013 -2014.Concreet is van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 een werkingssubsidie voorzien voor EDUCAM ter financiering van 6 voltijdse sectorconsulenten.

Met dit sectorconvenant wensen de sectorale sociale partners het Vlaamse arbeidsmarktbeleid te versterken op drie verschillende assen: de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, competentiebeleid en leven lang lere en evenredige arbeidsdeelname en diversiteit. De kerngedachte is om de instroom in de opleidingen en onderwijsrichtingen die leiden tot de beroepen in de verschillende sectoren te verhogen.

De sector wenst het vak te promoten en dus een grotere bekendheid na te streven bij leerlingen, scholen, cursisten, werkzoekenden, werkenden, ouders, … van de beroepen, uitdagingen, opportuniteiten en loopbaanmogelijkheden die er zijn in de verschillende sectoren.

EDUCAM is het kennis- en opleidingscentrum van de autosector en de aanverwante sectoren.

#Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending