Sinds 1 juli bedraagt de kilometervergoeding…

Ter herinnering: de kern heeft eind juni besloten de kilometervergoeding te verhogen van 0,3707 euro tot 0,4020 euro, met terugwerkende kracht van maart 2022 tot eind juni.

Op 1 juli jongstleden werd de maximale kilometervergoeding opnieuw naar boven bijgesteld. Nu bedraagt die 0,4170 euro per kilometer. Het is de bedoeling dat dit bedrag om de drie maanden wordt herzien om gelijke tred te houden met de indexering.

De kilometervergoeding is de forfaitaire vergoeding die de werkgever mag betalen voor zuiver zakelijke ritten die een werknemer met zijn privé-voertuig, motorfiets of bromfiets voor rekening van zijn werkgever maakt. Over deze vergoeding is geen belasting verschuldigd.

De vergoeding voor het zakelijke gebruik van de privé-auto wordt berekend aan de hand van een ingewikkelde formule. 20% van het bedrag wordt bepaald door de brandstofprijs, 80% door de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex.

#Auto

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending