Sp.a: schrap fiscaal voordeel bedrijfswagens

 

Sp.a trok in april van vorig jaar nog hevig van leer bij monde van Kamerlid Peter Vanvelthoven. Ze willen het hele systeem van “subsidiëring” van de bedrijfswagen afschaffen en maken een directe correlatie tussen hoge lonen, sociale ongelijkheid en congestie.

“De verdeling is niet rechtvaardig. Van de 408.000 salariswagens in België wordt 71% toegekend aan werknemers uit de hoogste twee inkomensgroepen. Het voordeel van de salariswagen is met andere woorden weggelegd voor het bestbetaalde deel van de bevolking die wel mee de files veroorzaken waar we allemaal instaan”, aldus Peter Vanvelthoven.

Uit een eigen enquête van FLEET blijkt alvast dat de directe link tussen bedrijfswagen en files fel overschat word, want slechts 10% zou zijn wagen inruilen voor een alternatief.

Lagere lasten voor alle werknemers

De Vlaamse socialisten hebben het niet alleen gemunt op de bedrijfswagen. Ze pleiten ervoor de “fiscale koterij” af te breken en in te ruilen voor een faire tax shift annex lastenverlaging waardoor iedereen meer netto overhoudt.

Ze halen daarbij ook het voorbeeld aan van de ecocheques, maar hoever ze daar willen in gaan is niet duidelijk. Er bestaan tientallen extralegale voordelen die ingebakken zijn in de looncultuur. De socialisten zijn de afgelopen decennia bijna continu aan de macht geweest en hebben dat heilig huisje nooit aangepakt. Nu ze federaal in de oppositie zitten, kan het plots wel.

Steve D’Hulster, de mobiliteitsspecialist van de sp.a mildert de toon als het gaat over de bedrijfswagen. Hij is van mening dat er eerst alternatieven zoals een mobiliteitsbudget moeten komen voor men de bedrijfswagen aanpakt. De werknemer mag geen loonverlies lijden.

Hij wordt daar in bijgetreden door Vanvelthoven: “De koopkracht die een salariswagen vertegenwoordigt mag niet worden aangetast. We willen de voordelen van de mensen niet afpakken en het is nog steeds de werkgever die beslist wie opslag krijgt. Alleen wordt volgens ons voorstel die opslag voortaan in geld uitgekeerd in plaats van in auto.”

Met dergelijke uitspraak is van een mobiliteitsbudget geen sprake maar komen we in het cash for car verhaal terecht. Dus lijkt er toch wat tegenstrijdigheid binnen de partij  op dat vlak. Maar of het nu een mobiliteitsbudget of cash for car wordt … net zoals bij de andere partijen geen spoor van een economische haalbaarheidsstudie.

Meer investeren in de NMBS

De sp.a is niet te spreken over de besparingen die de regering Michel de NMBS oplegt en wil juist meer investeren in de nationale spoorwegen.

Volgens de socialisten is ook een grote kuis nodig in de toplonen van de NMBS-managers waar – nog steeds volgens hen – 53 managers meer dan de eerste minister verdienen (223.000 euro bruto per jaar).

De socialisten hebben ook berekend dat de bedrijfswagen jaarlijks voor 4,5 miljard euro gesubsidieerd wordt.  Een bedrag dat beter geïnvesteerd kan worden in de NMBS. Dat geld moet gaan naar meer treinen op grote lijnen, meer treinen op het platteland, de uitbouw van voorstadsnetten rond de steden, een groter weekendaanbod en meer vroege en late treinen.

De partij wil ook vlotter verbindingen in Vlaanderen door ze niet meer allemaal door de drukke Brusselse Noord-Zuid-as te sturen.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!