Telewerken kent forse stijging

teletravail-300x200In vijf jaar tijd steeg het aantal thuiswerkers in België met meer dan twintig procent . Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie.

In 2015 waren er in ons land 595.000 loontrekkenden die soms of meestal thuiswerkten, leerkrachten niet meegerekend, op een totaal van 3.723.000. Dat is een stijging met 21 procent in vergelijking met vijf jaar eerder.

Vlaanderen telt het grootste aantal thuiswerkers, maar het is Brussel dat de grootste stijging laat optekenen: 31 procent. In Vlaanderen bedraagt die 25 procent, in Wallonië is er slechts een stijging met 8 procent. Op provinciaal niveau is de toename is het grootst in Limburg: 50 procent.

Thuiswerk komt ook vaker voor in de publieke sector dan in de privésector. In 2015 werkte 28,5 procent van de loontrekkenden in de publieke sector soms of geregeld thuis. In de privésector is dat maar 11,9 procent.