U werd geflitst: wie betaalt de boete?

Met de ‘flitsmarathon’ in het achterhoofd, is dit een brandend actuele vraag: als u geflitst wordt achter het stuur van uw bedrijfswagen, wie moet er dan de boete betalen?

In principe is de bestuurder van het voertuig burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk voor verkeersovertredingen. Het is dan ook aan de bestuurder in kwestie om de boete te betalen.

De wetgeving rond de Bescherming van het Loon maakt het voor een werkgever onmogelijk om het boetebedrag van het loon af te houden. Het inhouden van salaris is pas mogelijk na de feiten en in het geval de chauffeur de boete niet heeft betaald. Uw werkgever mag u de boete zelf vereffenen, op voorwaarde dat u ze achteraf terugbetaalt.

Wat als de werkgever de boete wil betalen?

Stel dat uw werkgever er absoluut op staat om, als soort van gunstmaatregel, de boete in uw plaats te betalen? Dit is perfect mogelijk. In deze situatie is er sprake van een voordeel in natura, waarop de bestuurder belast wordt (behalve wanneer de overtreding werd begaan op vraag van uw werkgever). Deze gunstmaatregel heeft ook gevolgen voor de werkgever zelf. Hij zal immers een solidariteitsbijdrage van 33% verschuldigd zijn aan de RSZ: zie onderstaande tabel.

Leasingvoertuig?

Indien u over een leasingvoertuig beschikt, wordt de boete normaal gezien opgestuurd naar de leasingmaatschappij, tenzij uw persoonlijke gegevens door uw werkgever werden ingevoerd in het FMS-systeem (Fines Management Services). Is dit niet het geval, komt de boete dus eerst toe bij de leasingmaatschappij, vervolgens bij uw werkgever en uiteindelijk belandt ze op uw bureau. Op zich maakt het niet veel uit. Er is evenwel sprake van een eerder bizar precedent. Een chauffeur van een bedrijfswagen werd op de autosnelweg geflitst aan 172 km/h. De chauffeur in kwestie kreeg aanvankelijk een boete en ook het rijbewijs werd ingetrokken. In beroep werd de bestuurder echter vrijgesproken. Zijn advocaat verwees naar een uitspraak van het Grondwettelijk Hof, waarin staat vermeld dat een PV aan bewijskracht verliest als het eerst naar de leasingmaatschappij wordt opgestuurd, en dan pas bij de bestuurder terechtkomt.

In wording…

Om dergelijke toestanden in de toekomst te vermijden, heeft de regering de ketenaansprakelijkheid van de houder van het kentekenbewijs voor rechtspersonen ingevoerd. Deze maatregel zou van toepassing op overtredingen van de eerste of tweede graad en voor sommige snelheidsovertredingen. Dit zou ondernemingen en/of leasingmaatschappijen kunnen aanzetten tot het betalen van boetes voor overtredingen. Indien de gebruikelijke bestuurder bekend is bij de DIV, zal de overtreder evenwel rechtstreeks verantwoordelijk worden gesteld.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!