VAA hervormd voor internet en telefonie – wat met de bedrijfswagen?

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting maakte regeringspartij N-VA bekend dat de berekening van het VAA hervormd wordt voor internet en telefonie. Over de berekening van datzelfde VAA voor bedrijfswagens kon men nog niets kwijt.

Een pc, gsm of tablet voor de werknemer, ze behoren tot de populairste extralegale voordelen. In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting hervormde de regering het VAA dat je voor deze producten moet betalen.

Een nodige zaak volgens federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt: “Met deze maatregel wordt het systeem eindelijk eenvormiger en duidelijker. De bedragen zullen ook beter afgestemd zijn op de realiteit.”

Huidig systeem verouderd

Het huidige stelsel was duidelijk aan modernisering toe. Zo werd er enkel rekening gehouden met pc’s en nog niet met laptops of tablets. Daarnaast was het ook onduidelijk hoe men smartphones moest beoordelen, omdat die toestellen zowel een voordeel via het toestel als via het internet vertegenwoordigen. Tot slot daalden ook heel wat van die producten in prijs, maar volgde het VAA niet.

Vanaf 1 januari 2018 treedt er een nieuw VAA-stelsel in werking voor deze producten waarin de waarde van het VAA in overeenstemming wordt gebracht met de waarde van het toestel. Daarnaast zullen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Federale Overheidsdienst Financiën dezelfde bedragen hanteren in het nieuwe stelsel.

En de bedrijfswagen?

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft ook heel wat gevolgen voor de bedrijfswagen. Zo zou de aftrekbaarheidsdrempel voor plug-in hybrides worden verlaagd, de zogenaamde jacht op de “fake hybrides”. Een maatregel die de mobiliteitsfederaties deed stijgeren.

Hoe die berekening er mogelijk uitziet kon u al eerder op Fleet.be lezen. Wanneer wij de definitieve cijfers vernemen plaatsen we die zo snel mogelijk online.

Of het VAA op bedrijfswagens wordt hervormd is ook nog niet duidelijk. De overheid onderzocht de piste om die belasting te verlagen bij werknemers die voor de mobiliteitsvergoeding kiezen om die zo aantrekkelijker te maken, maar daarmee zou de regering het gelijkheidsbeginsel van de maatregel schenden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!