VAA, tankkaart, zero emissie, aftrekbaarheid: alles wat CD&V tegen 2023 wil veranderen

Verschillende Volksvertegenwoordigers van CD&V hebben recent een wetsvoorstel ingediend betreffende de vergroening van het bedrijfswagenpark. Wat zijn de grote lijnen?

Wouter Beke, Stefaan Vercamer, Jef Van den Bergh, Roel Deseyn en Griet Smaers, allen afgevaardigden van de federale CD&V, dienden op 20 februari 2019 een wetsvoorstel in betreffende de vergroening van de bedrijfswagen.

De dag waarop dit in werking zou moeten treden? 1 januari 2023. Maar wat zijn de Vlaamse christendemocraten precies van plan?

Zéro émissie of… de gebruikelijke sociale en patronale bijdragen!

“Wij wensen dat vanaf 1 januari 2023 nieuwe wagens met een CO2-uitstoot hoger dan 0 behandeld zullen worden al loon, waardoor de gewone werknemers- en werkgeversbijdragen binnen de sociale zekerheid van toepassing zijn”, lezen we in het voorstel.

Daartegenover staat dat “bedrijfswagens met zero emissie genieten van een gunstige sociale regeling en worden vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.”

Werkgevers die hun personeel een wagen voorstellen die geen CO2 uitstoot, betalen dus enkel een solidariteitsbijdrage, waarvan het bedrag afhangt van het aantal kilometer dat deze wagens afleggen voor professionele en woon-werkverplaatsingen.

VAA op wagens: ook doel zero emissie

De partij is wel geneigd de huidige formule voor de berekening van het VAA te behouden. Voor 2019 is de CO2 referentiewaarde 107 g/km voor wagens op benzine, CNG en LPG en 86 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Tot op vandaag wordt die referentiewaarde elk jaar herzien in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot van de voertuigen die het voorgaande jaar werden verkocht. Dit jaar werd er trouwens voor de eerste keer een aanpassing naar boven gemaakt, als gevolg van de ontdieseling van het Belgische wagenpark.

In het voorstel van CD&V wordt de referentiewaarde elk jaar verlaagd, om in 2023 op nul uit te komen, zoals de tabel hieronder verduidelijkt.

Op deze manier zullen bedrijfswagens met nulemissie in 2023 (met voorsprong) het meest voordelig zijn.

VAA op tankkaarten

Bovenop het VAA op bedrijfswagens die voor privédoeleinden gebruikt worden, wil CD&V een voordeel alle aard instellen voor het gebruik van tankkaarten geassocieerd aan bedrijfswagens.

Zero emissie of zero aftrekbaarheid …

De afgevaardigden van CD&V schatten in dat de hervormingen voor de bedrijfswagenfiscaliteit die de regering Michel doorvoerde in het kader van de vennootschapsbelastingen een stap in de goede richting zijn. Maar … “zij vormen nog steeds een belemmering voor de vergroening van het bedrijfswagenpark.”

Een aantal aanpassingen, gebaseerd op de verminderende aftrekbaarheid van wagens en tankkaarten moeten dus in acht worden genomen.

  • Aan het aftrekpercentage van 100% voor wagens die geen CO2-uitstoten, wordt niet geraakt.
  • Voor de inschrijvingen vanaf 1 januari 2020 wordt de minimale aftrekbaarheid van 50% geschrapt en een nieuw plafond van 75% ingesteld voor wagens die CO2 uitstoten (en dus ook hun brandstof).
  • Het plafond voor de aftrekbaarheid zakt naar 50% in 2021 en 25% in 2022 om uiteindelijk in 2023 op 0% te landen.
#Business Driver #Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine