VAB: “Bedrijfswagen niet in het vizier maar alternatieven welkom”

Mobiliteitsclub VAB ziet in het mobiliteitsbudget een goed instrument om het verkeer te sturen. VAB wil daarmee vooral het denkpatroon over mobiliteit veranderen, eerder dan de bedrijfswagen compleet taboe te maken.

VAB ziet de Belg niet snel een alternatief zoeken voor de wagen. Niet alleen omwille van het gebruiksgemak maar voor velen blijft het ook een statussymbool. Het gevolg daarvan is wel dat de Belg in zijn verplaatsingsgedrag tal van alternatieven links laat liggen. Gemiddeld legt een Belg zelfs 2300 kilometer meer per jaar af met de auto dan onze buren uit Nederland en Frankrijk. En dat ziet de VAB dus niet snel veranderen. Vooraleer dat gebeurt, moeten we met zijn allen immers ons verplaatsingsgedrag aanpassen en bewuster met mobiliteit omgaan.

Het uitgebreide wagenbezit heeft tot gevolg dat onze wegen stilaan verzadigd geraken. Maar 10% van de Belgische bevolking vindt het blijkbaar toch aanvaardbaar om alle dagen in de structurele files op de Antwerpse en Brusselse ring te staan, merkt de mobiliteitsorganisatie op. Dus nog liever in de file dan met het openbaar vervoer of met andere verplaatsingsmiddelen.

VAB ziet vooral heil in een mobiliteitsbudget om dat denkpatroon aan te passen, maar dan enkel indien er een visie achter zit. Werknemers simpelweg extra loon geven, zoals nu in de cash for car-regeling op tafel ligt, zal immers geen effect hebben op hun autogebruik. Daarnaast zit de kans erin dat werknemers met het budget alleen een tweedehandsauto kopen, die vervuilender is en het fileprobleem niet oplost.

Smartphone betalen met mobiliteitsbudget?

Met een slimme aanpak van het mobiliteitsbudget, kunnen de overheid en de bedrijven hun werknemers wel op een efficiënte manier sturen richting duurzamere vervoersmiddelen. Het is immers het doel van VAB om de verkeersdruk te verminderen door het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer en de privéverplaatsingen te verlagen. En de mobiliteitsorganisatie ziet heel wat mogelijkheden. Veel Vlamingen wonen immers in een straal van tien kilometer van hun werk. Zij kunnen dus perfect de fiets nemen, maar slechts 15% doet dat effectief.

De belangrijkste voorwaarde om dergelijk budget te doen slagen, is dat de werknemer flexibel kan kiezen uit een diversiteit aan vervoersmiddelen. Zo kan die op sommige dagen met het openbaar vervoer naar het werk gaan en op andere momenten, wanneer bijvoorbeeld de kinderen naar school gebracht moeten worden, de wagen nemen. Op die manier wordt de auto een bewuste keuze in plaats van een vanzelfsprekendheid. Voorwaarde is natuurlijk dat de werklocatie vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer of de fiets.

Toch is het volgens de automobilistenbond ook noodzakelijk om de keuze voor dat budget aantrekkelijker te maken. Dat kan door bijvoorbeeld de mogelijkheid aan te bieden om er aankopen mee te doen zoals extra vakantiedagen of een smartphone. Ook de uitbetaling van een beperkt restbedrag in cash zou volgens de mobiliteitsclub mogelijk moeten zijn. Tot slot wil VAB ook mensen die dichter bij het werk gaan wonen, en daardoor minder mobiliteitskosten maken, belonen.

Cordontaks

en kilometerheffing om automobilisten richting het openbaar vervoer te duwen, ziet VAB niet zitten. Deze is totaal zinloos en zal volgens VAB  geen effect hebben op de files. Als alternatief stelt VAB een zogenaamde cordontaks voor. Dat is een soort van rekeningrijden, maar dan wel op enkel op plaatsen waar het effectief nodig is én waar er goede alternatieven voorhanden zijn. VAB geeft daarbij het voorbeeld van het gewestelijk expresnet (GEN) rond Brussel. Dit plan wil de voorsteden van Brussel verbinden met de hoofdstad.

Maar tegelijkertijd is de grote zwakte van het GEN volgens VAB dat er niet wordt aangezet om alternatieven te gebruiken, waardoor het niet zal werken. Een cordontaks kan daar verandering in brengen. Uit een rondvraag van de automobilistenbond bij bedrijven in het centrum van Brussel blijkt dat 32 procent van de werknemers die met de auto komen, nu al een alternatief hebben. Een cordontaks kan in dat geval het nodige duwtje in de rug zijn om effectief de overstap te maken.

Daarnaast wil VAB de alternatieven voor de wagen zo veel mogelijk stimuleren. Zo engageert de automobilistenbond zich voor projecten die fietsverkeer en autodelen aantrekkelijker maken. Door middel van een aantal acties dit jaar, probeert de VAB mee de klimaatdoelstellingen te halen. De focus van deze doelstellingen ligt op multimodaliteit en in het bijzonder autodelen, carpoolen en fietsen.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!