VBO zet turbo aan voor bedrijfswagens met geen of lage uitstoot

In het kader van verkennende gesprekken tussen verschillende politieke partijen over een globaal herstelplan (tijdens en na de Covid-19-crisis) stelt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een aanpak voor die gebaseerd is op 4 hoofdlijnen: economisch, sociaal, ecologisch en digitaal. Elk van de pijlers van deze reflectie, het “4×4 Turboherstelplan” genoemd, herbergt tot op zekere hoogte het onderwerp mobiliteit.

“4×4 Turboherstelplan”: de titel van dit door het VBO gepubliceerde overlegdocument moet de tegenstanders van de auto zeker hebben doen huiveren. In dit document zet het VBO enkele ideeën op het gebied van mobiliteit uiteen, een thema dat dwars door de verschillende grote hoofdstukken van het plan heen loopt.

In de ecologische as worden bedrijfswagens en het mobiliteitsbudget besproken.

“Bedrijfswagens zijn nog steeds een belangrijk onderdeel van het loonpakket van de werknemers en blijven een essentieel instrument voor bepaalde functies”, lezen we in de nota van het VBO.

“De vergroening van het bedrijfswagenpark, aangestuwd door de fiscaliteit, kan voor een heuse doorbraak zorgen in de shift naar meer nul- of lage emissievoertuigen in het hele voertuigenpark. Het is dan ook
essentieel om een duidelijk, geleidelijk en haalbaar vergroeningstraject uit te tekenen, dat rekening houdt met alle technologische mogelijkheden. Ook de uitbouw van de vereiste energie-infrastructuur is daarbij onontbeerlijk.”

Met betrekking tot het mobiliteitsbudget staat in het document van het VBO het volgende vermeld:

Het mobiliteitsbudget, ingevoerd in 2019, biedt werkgevers
en werknemers een alternatief voor de loutere bedrijfswagen,
en wekt ook een zekere belangstelling. De regeling sluit
evenwel nog niet altijd even goed aan op de realiteit op het
terrein, en hier en daar resten er ook nog problemen met de
interpretatie. Om het systeem tot een succes te maken, is een
diepgaande analyse nodig om zo de juiste antwoorden te vinden voor die problemen.

Het is in deze ecologische as dat het VBO aandringt op een proactieve en voluntaristische aanpak van MaaS-toepassingen, alternatieve brandstoffen, intelligente kilometerheffing, autonoom rijden, enz.

Mobiliteit in de andere assen

Op economisch vlak moedigt het VBO investeringen aan in overeenstemming met het befaamde Nationale Investeringspact dat in 2018 werd opgesteld. Dit plan van 150 miljard euro voorzag in 22 tot 27 miljard euro voor mobiliteit.

In het sociale hoofdstuk pleit het VBO voor de invoering van meer telewerken en flexibele werktijden waar mogelijk om de mobiliteit te verminderen.

Tot slot kon de digitale as zich niet onttrekken aan 5G, die “nieuwe toepassingen en innovaties mogelijk zal maken in de wereld van de mobiliteit en de logistiek (met name autonome auto’s en vrachtwagens).

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending