Vergoeding voor thuisladen van EV’s: specifiek VAA of niet?

Werknemers of bedrijfsleiders met een elektrische auto die door een werkgever of bedrijf ter beschikking wordt gesteld, krijgen vaak een vergoeding voor de elektriciteit die zij thuis gebruiken om hun auto op te laden. Wanneer een tankkaart wordt gebruikt bij auto’s die op fossiele brandstoffen rijden of wanneer de terugbetaling van thuis verbruikte elektriciteit is opgenomen in de car policy van de werkgever of de onderneming, vormt de terugbetaling geen voordeel van alle aard. Dit is de verklaring van de minister van Financiën.

“Vooreerst moet ik verduidelijken dat een terugbetaling van elektriciteitskosten door de werkgever, zelfs al is dat principe in de car policy opgenomen, geen onderdeel uitmaakt van het forfaitair geraamde voordeel van alle aard van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen, maar een apart voordeel is”, verklaarde federaal Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, in de commissie Financiën. “Het gaat hier immers niet om verstrekking van elektriciteit door de werkgever, maar wel om terugbetaling.”

De minister legt uit: “Precies om de vergroening van het wagenpark niet te ontmoedigen, heb ik in antwoord op de aangehaalde vraag reeds beslist een afwijking op dat basisprincipe voor het thuis opladen toe te staan, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, die natuurlijk moeten toelaten eventuele misbruiken uit te sluiten.”

De voorwaarden in kwestie :

  • het thuislaadstation moet beschikken over een specifiek communicatiesysteem dat de gebruikte hoeveelheid elektriciteit aan de werkgever doorgeeft
  • en de werkgever moet is verantwoordelijk voor de installatie van een oplaadpunt bij de werknemer thuis.

“Het kan namelijk niet de bedoeling zijn dat oplaadbeurten voor een ander privévoertuig ook door de werkgever ten laste worden genomen zonder dat dat aanleiding geeft tot het belasten van een bijkomend voordeel van alle aard”, voegt Vincent Van Peteghem toe. “De werkgever moet er dus over waken dat hij uitsluitend in de terugbetaling voorziet met betrekking tot het verbruik van de ter beschikking gestelde bedrijfswagens. Hij moet dus een zicht krijgen op het verbruik. Daarom is er de vereiste van een specifiek communicatiesysteem. Er kan ook worden aanvaard dat een andere vorm van communicatie wordt gebruikt, voor zover die verifieerbaar is. Een tussenteller behoort daarbij tot de mogelijkheden.”

Wanneer een werkgever in het voorliggende geval een tussenteller bij zijn werknemer laat plaatsen en de kosten daarvan ten laste neemt, vormt dat bij hem in principe aftrekbare beroepskosten, op voorwaarde dat het belastbare voordeel van alle aard met betrekking tot de ter beschikking gestelde bedrijfswagen op een individuele fiche op naam van de werknemer wordt opgenomen.

Een omzendbrief ter verduidelijking is in voorbereiding, aldus de minister van Financiën.

#Auto #Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending