Vlaamse regering bereikt akkoord over slimme kilometerheffing

Na een monstervergadering van zowat twintig uur bereikte de Vlaamse regering afgelopen weekend een akkoord over 180 agendapunten, waaronder de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens. Al schuiven de Vlaamse meerderheidspartijen de concrete uitwerking van die maatregel wel nog even op de lange baan …

De beslissing kadert in een reeks maatregelen die moeten zorgen voor een “omslag naar een proper, duurzaam en koolstof arm Vlaanderen”. Belangrijk om weten is dat het hier om een principe-akkoord gaat, waardoor de concrete invulling van de maatregel nog niet bekend is. Hoe de slimme kilometerheffing, ook bekend onder de naam rekeningrijden, concreet zal worden uitgewerkt en wanneer hij zal worden ingevoerd, dat zijn vragen voor de volgende Vlaamse regering (in het voorjaar van 2019 zijn er regionale verkiezingen, nvdr.).

Budgetneutraal

Wat we wel al weten, is dat het om een slimme kilometerheffing zal gaan, waarbij bestuurders die zich in de spitsuren en op drukkere plaatsen met de wagen verplaatsen harder belast zullen worden dan zij die zich buiten de spits op de openbare weg begeven. De regering hoopt op die manier het aantal gereden kilometers met 15% te verminderen, om zo de fileproblematiek voor een deel op te lossen en de luchtkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren.

De heffing moet trouwens een budgetneutrale maatregel worden. Ze zal de huidige Belasting op Inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting vervangen. Daardoor verschuift de belasting van het bezit van een wagen naar het gebruik ervan. Wie veel rijdt, zal dus zwaarder belast worden, wie slechts sporadisch zijn auto gebruikt zal waarschijnlijk goedkoper uitkomen.

#Business Driver #Mobiliteit
Trending