Volgens de VN brengt intensief telewerk schade toe aan de gezondheid

De Verenigde Naties heeft een rapport gepubliceerd over de effecten van telewerk. Deze publicatie komt eigenlijk neer op een samenvatting van studies die enerzijds door Eurofound werd uitgevoerd in tien Europese landen (waaronder België) en anderzijds door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in Argentinië, Brazilië, de Verenigde Staten, India en Japan.

De positieve gevolgen van telewerk (en mobiele arbeid) voor de werknemers liggen voor de hand: minder tijdverlies bij verplaatsingen, een grotere autonomie m.b.t. de indeling en organisatie van de werkuren, een beter evenwicht tussen de job en het privéleven en een verhoogde productiviteit.

Maar ook de werkgevers hebben baat bij telewerk: de werknemers zijn gemotiveerder, er is minder personeelsverloop, er is sprake van een hogere productiviteit en efficiëntie en tenslotte kan men besparen op kantoorruimte.

Stress en slapeloosheid?

Ook de nadelen zijn gekend. Uit het rapport van de ONU blijkt dat telewerk “voor een verlenging van de arbeidsduur zorgt in combinatie met een overlapping tussen de job en het privéleven en dat de neiging ontstaat om meer met de job bezig te zijn.”

Wat men volgens de studie niet weet is dat “41% van de mobiele werknemers meer stress heeft in vergelijking met 25% bij personeelsleden die permanent op kantoor werken.” Bovendien geeft “42% van de thuiswerkers en 42% van de mobiele telewerkers (werknemers die op heel veel verschillende plaatsen werken, waaronder thuis), aan dat ze vaker wakker worden ’s nachts. Bij de mensen die continu op kantoor werken, gaat het over ‘slechts’ 29%.”

Files of telewerk?

Wat zijn de mogelijke remedies? De OESO, hierin gevolgd door de Europese Commissie en het Planbureau, is van oordeel dat België dringend komaf moet maken met de congestie op de wegen (onder meer door het aantal bedrijfswagens te beperken).

 

Een andere oplossing (en waarschijnlijk ook de meest efficiënte) is het aanmoedigen van telewerk. Maar te veel telewerk brengt de gezondheid (ernstige) schade toe…

Twee à drie dagen is ideaal

Het komt er eigenlijk op neer om het juiste evenwicht te zoeken. Dat is alvast ook de mening van Jon Messanger, één van de auteurs van het UNO-rapport: “Het ideale evenwicht lijkt 2 à 3 dagen thuiswerk. Op die manier wordt verhinderd dat werknemers het contact met hun collega’s verliezen.”

In het rapport van de UNO heeft men het onder andere ook over het zogenaamde “recht op loslaten”, zoals dit bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland wordt toegepast. Dat is noodzakelijk om voldoende rust en verlof in te bouwen. Het helpt ook om een beter evenwicht te vinden tussen job en privé.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!