VW-motoren weer sjoemelvrij: zo doen ze het

1.6 TDI Motor ( EA 189 ): Strömungsgleichrichter

De Volkswagen-groep heeft aan de Duitse controle-instantie KBA de concrete technische maatregelen voor de betroffen EA189-motoren met 1,6 en 2,0 liter cilinderinhoud voorgesteld, die ze ook goedgekeurd heeft. Daarmee liggen de maatregelen voor het grootste deel van de betrokken voertuigen vast.

Na de uitvoering van de technische maatregelen zullen alle voertuigen weer aan de geldende uitstootnormen beantwoorden. De uiteindelijke technische oplossing voor de 1,2-litermotoren zal eind deze maand aan het KBA worden voorgesteld en zal naar verwachting bestaan uit een software-update. De Belgische invoerder D’Ieteren Auto voegt hieraan toe: “Zoals eerder aangekondigd zullen alle betrokken klanten in België te gepasten tijde persoonlijk worden aangeschreven. Het is niet nodig om zich vooraf al tot de verdeler te richten voor de interventie in het kader van de verplichte terugroepactie.”

Technische ingrepen

– Bij de 1,6-liter EA189-motor zal net voor de luchtmassameter een zogenaamde luchtstroomstabilisator gemonteerd worden. Dat is een roosternet dat de wervelende luchtstroom voor de luchtmassameter tot rust brengt en zo de meetprecisie van de luchtmassameter gevoelig verbetert. De luchtmassameter geeft informatie over de effectieve hoeveelheid doorstromende lucht, een zeer belangrijke parameter voor het motormanagement om een optimale verbranding te verkrijgen. Daarnaast wordt bij deze motor ook nog een software-update doorgevoerd. De eigenlijke uitvoering van de technische maatregelen zal waarschijnlijk minder dan een uur duren.

– De 2,0-litermotoren krijgen enkel een software-update. De pure werktijd voor deze maatregel zal ongeveer een half uur bedragen.

Dankzij vooruitgang in de motorenontwikkeling en verbeterde stromingssimulaties binnen complexe aanzuigsystemen kon in combinatie met een daarop afgestemde softwareoptimalisatie een relatief eenvoudige en klantvriendelijke oplossing worden uitgewerkt.

Het doel bij de ontwikkeling van de technische maatregelen blijft om aan de betreffende geldende uitstootnormen te beantwoorden zonder afbreuk te doen aan het motorvermogen, het verbruik en de rijprestaties. Omdat echter eerst voor alle modelvarianten een meting moet plaatsvinden, kan op dit moment nog niet definitief bevestigd worden of ze die doelstelling zullen halen.

Terugroepactie vanaf januari

Op basis van de door het KBA goedgekeurde technische maatregelen worden voor de betrokken EU28-landen momenteel de nodige serviceplannen uitgewerkt. Het doel is om vanaf januari 2016 de vereiste regularisatie van de eerste voertuigen via een terugroepactie uit te voeren. Volgens de huidige schatting zal de terugroepactie voor alle motorvarianten samen het hele kalenderjaar 2016 in beslag nemen.

In navolging van de aanpak van het merk Volkswagen plannen ook de andere merken van de groep – Audi, SEAT, ŠKODA en Volkswagen Bedrijfsvoertuigen – de gepaste maatregelen voor hun betrokken modellen.

Volkswagen AG ziet bovendien tot 31 december 2016 uitdrukkelijk af van het inroepen van onontvankelijkheid door verjaring met betrekking tot eventuele aansprakelijkheidsclaims / garantieclaims wegens de in EA189-voertuigen gebruikte software, in zoverre dergelijke claims tot dusver nog niet verjaard zouden zijn. Zo zullen klanten van Volkswagen geen nadeel ondervinden van een eventuele wachttijd.