Wallonië heeft plannen om buitenlandse voertuigen te belasten

Terwijl er vooral in het noorden van ons land sprake is van een kilometerheffing voor lichte voertuigen, is ook Wallonië met één en ander bezig. Het is algemeen bekend dat de Waalse politici niet storm lopen voor een kilometerheffing.

Carlo di Antonio (cdH), Waals Minister voor Mobiliteit, heeft een nota klaar rond een forfaitair wegenvignet voor lichte voertuigen. “Gelet op onze geografische situatie, is het totaal niet evident om een kilometerheffing in te voeren in Wallonië. Wij geven er de voorkeur aan om een vignet in te voeren. Wij willen hiervoor een akkoord afsluiten met de andere gewesten. Mocht er geen akkoord komen, dan doen we het alleen.”

Waarover praten we?

Iedereen die gebruik maakt van het Waalse wegennet zou een heffing moeten betalen (in de vorm van een vignet). Voor de Walen zou de prijs van dit vignet gecompenseerd worden door een vermindering (voor een evenredig bedrag) van de verkeersbelasting. Op die manier zouden dus enkel buitenlandse voertuigen betalen. “Het is niet logisch dat buitenlandse voertuigen hier gratis mogen rondrijden, terwijl de Waalse bevolking tol moet betalen in Frankrijk, Zwitserland en binnenkort ook in Duitsland”, aldus Carlo di Antonio.

Volgens de minister zal deze maatregel jaarlijks ca. 150 miljoen euro moeten opbrengen. Hierbij gaat men uit van een wegenvignet van 40 euro en 3 à 4 miljoen buitenlandse voertuigen, die gebruik maken van het Waalse wegennet.

Wanneer?

In eerste instantie komt het erop aan om een systeem uit te dokteren om de eigen bevolking te compenseren. “Europa heeft reeds zijn toestemming gegeven voor de compensatie van het Duitse wegenvignet. We zouden dit systeem dus kunnen kopiëren”, zegt Carlo di Antonio.

Er moet echter ook een akkoord bereikt worden binnen de Waalse regering (PS/cdH).  En dat lijkt de grootste struikelblok, omdat de hervorming van de fiscaliteit eerder al voor beroering zorgde. De hervorming van de autofiscaliteit (al meer dan een jaar geleden aangekondigd door Minister van Begroting Christophe Lacroix van de PS) zou deel moeten uitmaken van een doorgedreven en ingrijpende fiscale hervorming. En daar knelt het schoentje…

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!