Wegenwerken: grote verkeershinder op 32 plekken in Vlaanderen

Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft duidelijk nog nooit van een betonstop gehoord, dit jaar nog wil hij het fileprobleem counteren met 32 nieuwe werven langs Vlaamse autosnelwegen. Het gevolg? (Nog) meer files.

Vorige week pakten de media uit met het weinig verrassende nieuws dat we met z’n allen weer wat langer in de file hebben gestaan dan het jaar voordien. In 2017 bleek de ochtendfile met een gemiddelde lengte van 157 kilometer (+ 13 kilometer tegenover 2016) de absolute filekampioen, de avondspits reikte niet verder dan 124 kilometer (+ 3 kilometer). De globale filezwaarte nam toe met +0,6% op weekdagen en zelfs met +1,9% op zaterdag, vooral in de regio Antwerpen (+14 tot +18%) bleek er – alle ‘slimme’ mobiliteitsinitiatieven ten spijt – geen doorkomen meer aan. Hallo, Ben Weyts?

Weyts beseft dat de fileproblematiek een aanzienlijke rem dreigt te zetten op de economische groei, daarom werd samen met de Vlaamse overheid beslist om anderhalf miljard euro te pompen in broodnodige infrastructuurwerken. In 2018 komen er 32 ‘grote werven’ op de autosnelwegen (zie kaart onderaan), met onder meer nieuwe spitsstroken langs de E17, de E313 en de E314, maar de overheid investeert ook in alternatieven voor de auto (zo komt er ter hoogte van Gasthuisberg een nieuwe fietsbrug over de E314), en er wordt tenslotte ook geïnvesteerd in de leefbaarheid en levenskwaliteit van de Vlamingen die nabij onze drukke autosnelwegen wonen. Zo worden er dit jaar geluidsschermen geplaatst langs de A12, de E314 en de E17.

Verkeershinder beperken

Het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt via z’n website dan ook voor bijkomende verkeershinder, al belooft het er wel alles aan doen om de hinder binnen de perken te houden. De werven worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd (zie tijdslijn onderaan), er wordt ’s nachts en in vakantieperiodes doorgewerkt en vanaf deze maand komen er al uitgebreide campagnes om weggebruikers te informeren.

Daarnaast wordt ook nog meer ingezet op de verkeersveiligheid van de arbeiders en de weggebruikers tijdens de werken. Al enkele jaren wordt een mobiele flitscamera actief ingezet, dit jaar zal ook de mobiele trajectcontrole (die momenteel langs de A12 staat)worden ingezet bij snelwegwerven. “Je kan immers geen klassieke trajectcontrole installeren voor de duur van een werf, maar onze nieuwe mobiele trajectcontrole kan de werven wel veel beter beveiligen”, aldus nog Weyts.

Download hier de tijdslijn en de overzichtskaart van de geplande werken op de Vlaamse snelwegen.

#Business Driver #Mobiliteit
Trending