Welke solidariteitsbijdrage in 2016?

calculatrice

De werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Het bedrag voor 2016 is gekend.

De solidariteitsbijdrage op het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor persoonlijke doeleinden wordt sinds 1 januari 2005 als een maandelijks forfaitair bepaald bedrag berekend per voertuig dat de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks aan zijn werknemer(s) ter beschikking stelt. De forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van de werknemerstussenkomst.

Deze maandelijkse bijdrage, die niet minder dan 25,55 EUR (bedrag 2016) mag bedragen, is afhankelijk van het CO2-uitstootgehalte en het type brandstof en wordt als volgt forfaitair vastgesteld (op 1 januari 2016):

Benzine: 

CO2 gekend: [(Y x 9 EUR) – 768] : 12 x 139,94/114,08
CO2 ongekend: [(182 x 9 EUR) – 768] : 12 x 139,94/114,08 = 88,93

Diesel:

CO2 gekend: [(Y x 9 EUR) – 600] : 12 x 139,94114,08
CO2 ongekend: [(165 x 9 EUR) – 600] : 12 x 139,94/114,08 = 90,47

LPG:

[(Y x 9 EUR) – 990] : 12 x 139,94/114,08

Elektrische:

25,55 EUR per maand (= minimum bijdrage)

Y is het CO2-uitstootgehalte in gram per kilometer, zoals vermeld in het gelijkvormigheidsattest of in het proces-verbaal van gelijkvormigheid van het voertuig, of in de gegevensbank van de dienst voor de inschrijving van de voertuigen

Tags: Auto Fleet