Werknemers geven voorkeur aan mobiliteitsbudget, maar…

Na de motivatie van de bestuurders bij de keuze van hun voertuig en hun reactie op cash for car , ziehier het derde luik van de studie die werd uitgevoerd door Indiville op vraag van Fleet Profile (met de steun van Renta, Febiac en Traxio). Zowat 480 bestuurders en 263 fleet managers hebben geantwoord op de online enquête deze zomer.

Ook al wordt het mobiliteitsbudget (veel) te weinig gebruikt, toch lijkt het een efficiënter instrument dan cash for car.

Mobiliteitsbudget of niet?

Volgens de bestuurders bevestigt 54% van de ondervraagde werknemers dat zijn onderneming geen mobiliteitsbudget aanbiedt, terwijl 17% aankondigt dat eraan gewerkt wordt.

29% van de bedrijven biedt dus volgens de werknemers al een mobiliteitsbudget aan:

  • 14% biedt het aan ieder personeelslid aan,
  • 9% slechts aan wie over een firmawagen beschikt,
  • 6% aan bepaalde bestuurders van een firmawagen.

De interesse voor dit mobiliteitsbudget blijft echter beperkt, aangezien binnen de 29% van de ondernemingen waar al een mobiliteitsbudget aangeboden wordt, slechts 12% van de werknemers bevestigt dat hij er één gebruikt.

 

In welk type van ondernemingen?

Deze grafiek toont dat het vooral de grote ondernemingen (meer dan 500 personen) zijn, die al een mobiliteitsbudget aanbieden of voorzien dat binnenkort te doen.

Als we het volgens activiteitensector benaderen, merkt men op dat de publieke sector het verst staat op dit vlak, aangezien 27% van de bedrijven daarin al een mobiliteitsbudget in gebruik heeft.

De commerciële private sector toont zich daarentegen een stuk minder open voor dit concept.

Tot slot zijn het uiteraard vooral de ondernemingen die gemakkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer , die al een mobiliteitsaanbod opgezet hebben of toch op weg zijn om het te doen.

Waar heeft het mobiliteitsbudget het meest succes?

De verhouding tussen het mobiliteitsbudget en het gebruik ervan is dan weer eerder verrassend.

Het gebruik van het mobiliteitsbudget blijkt immers het hoogst bij ondernemingen van 2 tot 49 personen (16%), gevolgd door de eenmansbedrijven (15%) en die met meer dan 500 personeelsleden (14%), die nochtans wel de groep zijn die het meest een mobiliteitsbudget aanbiedt.

Ook hier is het gebruik het grootst in de publieke sector (41%) en bij bedrijven met een gemakkelijke toegang tot het openbaar vervoer (27%).

Aanbod en vraag

Dat het mobiliteitsbudget niet altijd het verwachte succes heeft, heeft misschien wel te maken met het feit dat het aanbod niet altijd overeenstemt met de vraag.

Ook hier legt de enquête bij de gebruikers grote verschillen bloot tussen wat de ondernemingen aanbieden als mobiliteitsoplossing en wat de personeelsleden wensen. 77% van de bedrijven biedt bijvoorbeeld het gebruik van een ander voertuig dan de firmawagen aan, terwijl slechts 31% van de werknemers aangeeft dat ze zo een oplossing willen.

Omgekeerd biedt 48% van de bedrijven autodelen aan, terwijl 57% van de werknemers deze mobiliteitsvorm zou willen gebruiken.

Hetzelfde geldt voor satellietkantoren, want slechts 48% van de ondernemingen biedt toegang tot soort infrastructuur, terwijl 61% van de medewerkers meent dat het deze oplossing als essentieel in zijn mobiliteitsaanbod ziet.

Een kleinere auto of niet?

Zet de invoering van een mobiliteitsbudget de werknemers aan tot het kiezen van een kleinere auto?

16% geeft aan dat het deze stap gezet heeft na de invoering van het mobiliteitsbudget in zijn onderneming en 45% kondigt aan klaar te zijn om het te doen, wanneer ze van voertuig zullen veranderen.

 

Er is interesse, maar …

Het is niet omdat medewerkers geen gebruik maken van het mobiliteitsbudget, dat ze er niet in geïnteresseerd zouden zijn. 8% van wie werkt in een bedrijf dat een mobiliteitsbudget invoerde,
maar er zelf geen gebruik van maakt, zegt dat hij of zij erg geïnteresseerd is in het aanbod, terwijl 55% verklaart er gemiddelde interesse voor te hebben.

De interesse is duidelijk groter in bedrijven die goed bediend worden door het openbaar vervoer.

Wanneer we naar de sectoren kijken, blijkt de interesse het grootst in de publieke sector en de non-profit private sector.

 

De stimuli…

Met 49% van de deelnemers aan de enquête die bevestigen geen enkele motivatie te hebben gehad om te opteren voor een mobiliteitsbudget, wordt duidelijk dat de mensen die niet echt weten waarover het gaat, eerder aarzelend tegenover het idee van de toepassing van een mobiliteitsbudget staan.

Bij de elementen die mensen, die werken in een bedrijf met een mobiliteitsbudget, maar er zelf nog niet voor gekozen hebben, toch zouden kunnen aanzetten tot het kiezen voor een mobiliteitsbudget wordt in de eerste plaats de flexibiliteit bij het werk naar voor geschoven, gevolgd door een vermindering van de verplaatsingskosten.

 

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!