Wetsvoorstel N-VA : geen anonimiteit meer voor bestuurders gehuurde voertuigen

Op 29 januari hebben volksvertegenwoordigers Koen Metsu en Daphné Dumery (beiden N-VA), een wetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft iedere persoon die met een gehuurde wagen rijdt, te kunnen identificeren.

In de praktijk verzamelt Renta vandaag al de identificatiegegevens van de natuurlijke personen of rechtspersonen die een voertuig huren, alsook van de gebruikelijke bestuurders (via het FMS). De volgende gegevens worden verzameld: voornaam, naam, geboortedatum en woonplaats. Maar een simpele tikfout bij het invoeren van de gegevens en het systeem is al niet meer sluitend. Dat kan beter volgens de volksvertegenwoordigers en daarom stellen zij een aantal aanpassingen voor.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

  1. De leasing- en verhuurbedrijven zullen verplicht zijn om de gegevens van de gebruikelijke bestuurders door te geven aan Renta of aan de Kruispuntbank van de Voertuigen. Tot nog toe moesten die gegevens verzameld worden maar was er nog geen verplichting om die door te geven.
  2. De leasing- en verhuurbedrijven zullen ook het rijksregisternummer moeten vragen van de bestuurder indien hij Belgisch is. Voor vreemdelingen is dat het documentnummer van het identificatiebewijs
  3. Momenteel bestaat er een inspanningsverbintenis in hoofde van Renta om de gegevens te verzamelen. Die zou nu vervangen worden door een resultaatsverbintenis.

Wat wil men bereiken?

Het wetsvoorstel heeft volgende doelstellingen:

  1. Het mogelijk maken van de opsporing, de strafrechterlijke vervolging en de strafuitvoering van misdrijven.
  2. De uitvoering van de opdrachten van de politie over het wegverkeer en de verkeersveiligheid te vergemakkelijken.
  3. Het vergemakkelijken van de uitvoering door de politiediensten van hun opdracht van administratieve politie.
  4. Het vergemakkelijken van de inning van belastingen, retributies, of vergoedingen voor het parkeren van voertuigen.

Dit alles kadert in de strijd tegen het terrorisme en andere vormen van criminalitei waarbij misdadigers gebruik maken van gehuurde voertuigen.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!