Wim Vos: “Cardoen steunt cash for car”

Picture: Fokus-online.be

Gedurende jaren heeft Wim Vos vanuit zijn functie bij VAB de markt van de bedrijfswagens met hart en ziel verdedigd. Vandaag is hij CEO van Cardoen en verandert hij van mening. Maar op FLEET.be krijgt iedereen die iets te zeggen heeft over de toekomst van de mobiliteit en de bedrijfswagen het woord. Ziehier wat hij te zeggen heeft over cash for car.

“In België lijkt het een soort evidentie voor wie in een middelgroot of groot bedrijf werkt om een bedrijfswagen te krijgen als fiscaal voordeel. Volgens de MR[1] heeft in België meer dan 50% van de junior leidinggevenden recht op een bedrijfsauto, terwijl het percentage tussen 0% en 16% ligt in onze buurlanden. Meer dan 1 op 2 nieuw verkochte wagens in België zijn bedrijfswagens. Met alle gevolgen van dien, zowel op vlak van milieu als op mobiliteitsgebied.

Naar zee voor een koffie

Wie met een bedrijfswagen rijdt, wil vaak zoveel mogelijk uit dit voordeel halen en zal heel snel voor de wagen kiezen als vervoersmiddel, ook voor kleinere afstanden. Aangezien de wagen deel uitmaakt van het loonpakket en het voordeel alle aard een vast bedrag is,  ongeacht het aantal  kilometer, beloon je jezelf door nog meer gebruik te maken van de wagen. Hoe meer je rijdt, hoe meer je profiteert. Eventjes in het weekend naar de zee om een koffietje te drinken, of, op zondag de benen gaan strekken in de Ardennen kost de eigenaar van een firmawagen niets.

Cafetariaplan

Cash for car en het cafetariaplan (waarbij de werknemer zelf zijn loon- en arbeidsvoorwaarden samenstelt, zoals hij/zij dat zou doen in een cafetaria met zelfbediening) zijn dus zeker een stap in de goede richting om het aantal bedrijfswagens af te bouwen en slimmer om te gaan met onze manier van verplaatsen.

Picture: Cardoen.be

Stijging verkoop particuliere benzinewagens

Cardoen is ervan overtuigd dat we naar een attitude moeten waarbij je als consument kiest welk vervoermiddel het best bij jouw verplaatsing past.  De auto blijft daarbij een belangrijke  plaats innemen.

Werknemers die kiezen voor een vergoeding (cash) in de plaats van hun bedrijfswagen (car), zullen daarom meestal wel een privéwagen kopen, zodat het aantal wagens volgens Cardoen niet zal dalen, maar men zal wel een positief effect merken op mobiliteit en milieu:

  • Mobiliteit: Wie als particulier een wagen koopt, gaat veel bewuster om met het gebruik van die wagen aangezien iedere kilometer zelf betaald moet worden. Alternatieve vormen van vervoer worden in die berekening meegenomen en gebruikt, zodat er per definitie minder kilometers worden gereden dan met een bedrijfswagen. Wie zijn kilometers zelf betaalt zal immers minder snel naar de zee rijden in het weekend, en zal sneller de stap maken naar het openbaar vervoer of de fiets om naar het werk te gaan. Daar komt nog eens bij dat de meeste bedrijfswagens dieselwagens zijn, terwijl particulieren vaker voor een benzinewagen kiezen.
  • Milieu: Minder kilometers rijden heeft sowieso een positief milieueffect. Particulieren kiezen bovendien meestal een benzinewagen omdat die goedkoper is in aanschaf, taksen, onderhoud en verzekering. Met een benzinewagen hoeven ze zich ook geen zorgen te maken over de opkomende lage emissie zones, zoals in Antwerpen, Mechelen en Brussel en dieselvrije zones in buitenlandse steden.

Slimme kilometers, slim wetsontwerp

Cardoen steunt daarom het wetsontwerp van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), waardoor werknemers die dat wensen hun bedrijfswagen kunnen inruilen tegen een mobiliteitsvergoeding, omdat het bedrijf ervan overtuigd is dat hierdoor een aantal bedrijfswagens zullen worden omgeruild met particuliere wagens met positieve effecten op mobiliteit (slimme kilometers) en milieu (minder kilometers en benzine in plaats van diesel).”

#Business Driver #Mobiliteit

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview