WLTP in Vlaanderen: alleen maar verliezers

Vorige week vernamen we dat de onderhandelingen voor de vorming van een Vlaamse regering gestart zijn en dat men daarvoor een startnota gebruikt. Eén die ook gevolgen heeft voor de fleetmarkt. De autofiscaliteit in Vlaanderen zou immers niet meer berekend worden op basis van NEDC 2.0, maar via de WLTP-testcyclus. En daarmee trekken de onderhandelaars de doos van Pandora open …

Als het Vlaams Gewest ervoor kiest om al op 1 januari 2020 over te stappen op de WLTP-cyclus voor de berekening van de fiscaliteit, stort het de fleetmarkt immers in een gigantisch kluwen van regels waarin een kat haar jongen nog niet in terugvindt. Wanneer bedrijven een wagen kopen, worden zij immers belast via het Gewest (en dus volgens WLTP in Vlaanderen), voor leasewagens geldt echter een federale regeling (momenteel – en tot 2021 zeker – nog NEDC 2.0). Het spreekwoord “twee maten en twee gewichten” werd nog nooit zo duidelijk in de praktijk omgezet. Raak daar als boekhouder of wagenparkbeheerder maar eens aan uit!

Fiscaal kluwen

Een voorbeeld: gewone verbrandingsmotoren stoten gemiddeld zowat 10 gram meer uit in WLTP tegenover NEDC 2.0, zij zouden dus zwaarder belast worden in Vlaanderen. Maar plug-in hybrides hebben veelal een lagere uitstoot in WLTP omdat het “elektrisch” aandeel in die test harder doorweegt. Zware investeringen in dure PHEV’s doe je dus best meteen (aankoop), terwijl je de investering in goedkopere modellen best spreidt (leasing).

Bovendien zouden we in een Kafkaiaanse situatie terechtkomen waarin Vlaamse taksen geïnd worden volgens de WLTP testcyclus, terwijl de federale (VAA en dergelijke) van diezelfde wagen via NEDC 2.0 worden berekend. Ik zei het al eerder: twee maten en twee gewichten …

Binnen die krijtlijnen een wagenpark samenstellen of de juiste bedrijfswagen kiezen, zonder jezelf fiscaal in de voet te schieten … dat wordt geen sinecure. Het zou wagenparkbeheerders weken rekenen en herberekenen kosten, en dat waarschijnlijk enkel voor het jaar 2020, want een jaar later begint de oefening van vooraf aan …

Spurt richting leasemarkt?

En nu we toch over rekenen en herberekenen spreken: de toekomstige Vlaamse regering bekijkt best eens of ze niet zelf de verliezer van het verhaal wordt – samen met de automobilist, boekhouder en wagenparkbeheerder natuurlijk, die zullen wegzakken in het regeltjesmoeras.

Vorig jaar werden er dik 79.000 niet-geleasede bedrijfswagens ingeschreven in het Vlaams Gewest, dat er via allerlei belastingen flink aan verdient. Indien blijkt dat de mildere NEDC 2.0-cijfers fiscaal voordeliger zijn, lijkt de overstap naar de (federaal belaste) leasemarkt echter onherroepelijk. De leasemaatschappijen zullen er wel bij varen, net als de federale staat, die met plezier het geld zal innen via de gekende belastingsvormen … geld dat vandaag nog richting Vlaamse schatkist zou stromen.

Daarom, beste onderhandelaars, toekomstige leden van de Vlaamse regering, reken nog eens goed na of die eenzijdige overstap naar WLTP echt wel iets oplevert. Of nog beter: geef gehoor aan die steeds luider wordende roep om duidelijkheid. Kijk of u zelf niet met lege handen achterblijft, maar geef de mensen vooral de helderheid die zij nodig hebben om zelf keuzes te kunnen maken.

Het verschil maak je immers niet door aan bestuurs- of onderhandelingstafels aan de top van de piramide zomaar eenzijdige beslissingen te nemen, zeker niet als er in de verschillende kamertjes aan die top anders wordt geredeneerd. Het verschil maak je door van bovenuit duidelijke richtlijnen uit te tekenen waarbinnen men aan de basis de juiste shift kan doorvoeren. Dan pas voer je een beleid met impact.

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending