Wordt deel autoverzekeringspremie binnenkort terugbetaald als compensatie voor corona?

PS-politicus Philippe Tison diende een wetsvoorstel in waarmee hij autoverzekeraars wil verplichten tot een gedeeltelijke terugbetaling van de verzekeringspremie om de lockdown te compenseren. Met de maatregel wil Tison de koopkracht stimuleren.

Op 26 maart 2020 hebben de verzekeraars te kennen gegeven dat ze tijdens de COVID-19-periode “soepel omgaan met klanten in nood en blijvend bescherming bieden”, en dat zij dat “meer algemeen uit maatschappelijke betrokkenheid” doen.

“Daartoe werd tussen verzekeringskoepel Assuralia, de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, toezichthouder van de financiële sector) en de federale regering een akkoord gesloten, met daarin sterke en uitzonderlijke maatregelen, in de eerste plaats ten gunste van de vandaag extra kwetsbare mensen en bedrijven”, lezen we in het wetsvoorstel.

Tison stelt echter vast dat dit akkoord in hoofdzaak alleen de eigenaars (via de met hypothecaire kredieten verbonden verzekeringsproducten) en de ondernemingen betreft. Voor de andere consumenten die geen eigenaar zijn, legt dit akkoord slechts weinig dwingende maatregelen op.

Koopkracht versterken

Vandaag worden de verzekerden die het moeilijk hebben om de premie te betalen, verzocht contact op te nemen met de verzekeraar of met de makelaar om na te gaan of een gepaste oplossing kan worden gevonden. Met dit wetsvoorstel wil Tison daarentegen een dwingende maatregel nemen om de autoverzekeraars ertoe te verplichten naar rato van de duur van de lockdown een vermindering van de verzekeringspremies toe te kennen.

Het is, lezen we in het voorstel, logisch dat het bedrag van de autoverzekeringspremies aangepast wordt aan het daadwerkelijke huidige risico, dat veel lager ligt doordat er tijdens de lockdown minder verkeer is. Tot slot zou die maatregel de koopkracht van de gezinnen echt ten goede komen. De maatregel zou voor alle Belgen gelden, ook voor wie tijdens de lockdown de auto is blijven gebruiken. Anders zouden net zij die het land draaiende hielden tijdens deze moeilijke periode als enige geen recht hebben op een compensatie …

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!