Wordt het rijbewijs met punten nog voorafgegaan door een alcoholslot?

In het regeerakkoord is er letterlijk sprake van een rijbewijs met punten. Momenteel wordt er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Volgens François Bellot, federaal Minister voor Mobiliteit, worden de resultaten van die studie nog voor het einde van dit jaar bekendgemaakt. “Het BIVV werd gevraagd om een benchmarking uit te voeren voor het rijbewijs met punten en een gedragsstudie te finaliseren. Naast een vergelijkende studie over het puntensysteem van enkele Europese landen, onderzoekt mijn administratie samen met het BIVV de haalbaarheid in België. De timing voor de implementatie van het rijbewijs met punten is verbonden aan de resultaten van die studie”, verklaarde François Bellot.

De minister hield eraan om een aantal cijfers uit onze buurlanden toe te lichten. “In Frankrijk werd het rijbewijs met punten ingevoerd, waarna het aantal doden eerst daalde. Maar vandaag blijft 23% van de mensen van wie het rijbewijs werd ingetrokken, rijden en in Engeland is dat zelfs 40%.”

Het is duidelijk dat de minister zijn bedenkingen heeft bij het rijbewijs met punten. Het ziet ernaar uit dat hij een voorkeur heeft voor het alcoholslot. “We willen het alcoholslot invoeren omdat de Nederlandse studie aantoont dat de mensen die bij een controle een promille van 1,8 g/l blijken te hebben, in 75% van de gevallen al eerder dronken achter het stuur werden betrapt. Momenteel wordt bij een promille van 1,8 g/l het rijbewijs voor 3 tot 6 maanden ingetrokken en wordt er een boete van 3.000 tot 9.000 euro opgelegd. De intrekking van het rijbewijs is een sociale sanctie en kan tot gevolg hebben dat men zijn baan verliest. Het is geen preventiemaatregel, in tegenstelling tot het alcoholslot. Uit alle Nederlandse studies blijkt dat de toepassing van het alcoholslot er in 90% van de gevallen toe leidt dat mensen niet meer onder invloed achter het stuur kruipen.”

En hij voegt eraan toe: “De invoering van een alcoholslot is complementair aan het rijbewijs met punten. Daarom is het niet noodzakelijk om de uitkomst van de evaluatie van het rijbewijs met punten af te wachten. Het BIVV coördineerde van 2003 tot 2008 een proefproject over het alcoholslot. Er bestaat een wetenschappelijke consensus dat het opleggen van een alcoholslot leidt tot een vermindering van 40 tot 95% van de recidiven voor rijden onder invloed in vergelijking met traditionele maatregelen.”

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!