Zoveel km reed u minder met de auto in 2020 …

Uit cijfers van Car-Pass blijkt dat we het afgelopen jaar gemiddeld 4.264 km minder met de auto hebben gereden. Dat is een daling met bijna 25%. De lockdown, het reisverbod, het telewerken hebben dus een gevoelige impact gehad op de automobiliteit.

Opvallend is ook dat hoe recenter het voertuig, hoe groter de terugval in het aantal afgelegde kilometers. Bij de lichte bedrijfsvoertuigen is de daling met 8,6% beduidend minder scherp. De volledige lockdown in het de lente van 2020, het telewerken, het verbod op niet-essentiële verplaatsingen, de verplichte sluiting van de horeca en de cultuursector. Het zijn allemaal factoren die ertoe geleid dat we ons het afgelopen jaar minder (met de auto) verplaatst hebben.

Resultaten

Car-Pass verwerkt maandelijks meer dan één miljoen kilometerstanden van heel het Belgische wagenpark. Dat stelt de vzw in staat om het mobiliteitsgedrag van de Belg te analyseren en na te gaan hoe de Covid19-crisis het aantal autokilometers beïnvloed heeft. De cijfers van december 2020 tonen aan dat de gemiddelde personenwagen vorig jaar 13.965 km had afgelegd, wat 4.246 km minder is dan in 2019. De onderstaande grafiek toont de evolutie maand na maand.

Tijdens de eerste 3 maanden van het jaar was er geen vuiltje aan de lucht. Het gemiddeld aantal jaarlijks gereden kilometers, verschilde nauwelijks van het jaar 2019.

Wanneer in de maand mei, de activiteit terug herneemt, zien we al onmiddellijk het effect van de lockdown. De auto’s die dan naar de werkplaats komen (bv. voor de montage van zomerbanden) hebben op jaarbasis gemiddeld 2.205km minder afgelegd dan in mei 2019. Dit jaarlijks gemiddelde blijft maand na maand geleidelijk teruglopen. In december merken we terug een scherpere daling, die ongetwijfeld veroorzaakt werd door de tweede (meer beperkte) lockdown in november. Een personenwagen legde in 2020 gemiddeld 13.965km af wat een daling is met 4.246 km tov. 2019. We mogen ook besluiten dat meer dan de helft van deze daling te wijten is aan de lockdown tijdens de lente“, zegt Michel Peelman, Gedelegeerd Bestuurder Car-Pass.

Bij de lichte bedrijfsvoertuigen is de daling met 1.775 km duidelijk minder uitgesproken. Zij legden in 2020 gemiddeld 18.784 km af (-8,6%).

Indeling naar pollutienorm

Als we de voertuigen indelen naar pollutienorm waaraan ze voldoen, dan tekent zich een interessant beeld af. Het hoeft ons niet te verbazen dat hoe jonger het voertuig, hoe meer er mee gereden wordt. Een Euro 6 voertuig (ingeschreven vanaf 2015) legt jaarlijks dubbel zo veel kilometers af dan een Euro 3 (ingeschreven tussen 2001 en 2005). Maar hoe jonger het voertuig, hoe sterker ook de daling van het aantal gereden kilometers omwille van de Corona-crisis, zoals de grafiek duidelijk aantoont.

Daar waar een Euro 6 in 2019 gemiddeld jaarlijks nog 23.599 km aflegde, was dit in 2020 nog maar 17.957. Een verschil dus van 5.642 km. Voor een Euro 3 zakte het gemiddelde van 10.915 naar 8.651 km (-2.264 km).

We zien dat de grafiek van de Euro 5 en 6 ook in de 2de helft van het jaar blijft dalen, terwijl die van de oudere Euro 3 en 4 dan stabiel blijft. Dit lijkt het effect van het telewerk te zijn. Telewerkers kunnen immers vaak over een (jonge) bedrijfsauto beschikken“, besluit Michel Peelman.

#Auto #Mobiliteit

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview